75. výročí osvobození v Žatci

V Žatci byl pořádán pietní akt Městským úřadem 8. května v dopoledních hodinách.  Bohužel u nás v Žatci byla připomínka tohoto výročí pro KSČM spojena s určitým rozčarováním, které následovalo po tom, když jsme se chtěli poklonit památce osvoboditelů na městském hřbitově.

 

Jakožto zastupitelé jsme dostali i my tři pozvánku k tomuto pietnímu aktu s upozorněním, že tento rok se bude akce konat za přísných karanténních opatření a v omezeném počtu.  Naše zastupitelka I. Malířová si 2x tuto informaci ověřovala u příslušné úřednice, které měla organizaci akce na starost.  Bylo nám doporučeno dodržovat bezpečnostní pravidla a max. počet 10 osob včetně rozestupů 2 m. Naší zastupitelkou  bylo toto odsouhlaseno s tím, že se zúčastní pouze tři naši zastupitelé.  Mnozí naši členové měli sice zájem jít na tuto akci, ale rozhodli jsme dodržovat bezpečnostní opatření a členům jsme jakožto zastupitelé doporučili jít v jiný čas a dodržet počet osob 10 a 2 m rozestupy.  Bohužel při příchodu nás tří zastupitelů  k hřbitovu, kde se akce měla konat a když jsme si již připravili věnec k položení k pomníku, nám přišla oznámit starostka města, že jsme jaksi navíc a že se nemůžeme zúčastnit pietního aktu a že prý naše zastupitelka byla o tomto informována. Byli jsme dosti překvapeni, ale nechtěli jsme se při této slavnostní chvíli dohadovat a ustoupili jsme tomuto nesmyslnému tvrzení. Pro informaci uvádím, že při jednání naší zastupitelky s příslušnou úřednicí nám nebylo sděleno, že se nemůžeme zúčastnit akce, pouze jsme byli upozorněni na dodržení určitých pravidel.  Ano, na akci byli přítomni vojáci ve větším počtu, kteří nesli „jen vybrané věnce“, zástupci MěÚ a vybraní zástupci dalších subjektů a také místní televize. Bohužel na představitele KSČM, jakožto zástupců zvolené strany ve městě již nezbylo místo.

 

Na místě jsme se tedy dohodli, že výročí uctíme po svém.  Kytici rudých karafiátů jsme položili samostatně u pomníku na Kruhovém náměstí a s ostatními našimi členy, kteří již dříve projevili zájem o uctění památky jsme se dodatečně sešli na městském hřbitově a při dodržení bezpečnostních opatření jsme položili náš věnec a někteří ještě i své květiny, které si přinesli. Takže jsme takto oslavili výročí osvobození naší vlasti samostatně jakožto KSČM. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o naši třetí negativní zkušenost při pietním aktu v Žatci během několika let,  předběžně jsme se rozhodli, že příští rok u příležitosti výročí osvobození položíme samostatně s našimi členy a příznivci květinové dary u pomníků a nezúčastníme se pietního aktu pořádaného městem Žatec.

 

Bohužel mi ale není ale jasné, proč nám byla zaslána MěÚ pozvánka na pietní akt, my jsme telefonicky prostřednictvím naší zastupitelky souhlasili s dodržením všech omezení, informovali jsme o počtu účastníků a  za MěÚ nebyla vznesena jediná připomínka, že se nemůžeme zúčastnit a vše pak bylo jinak.  Opravdu nechápu já,  ani ostatní naši členové, proč jsme byli „vykázáni“ starostkou z pietního aktu a bylo nám řečeno, že v oficiálním zástupu k pomníku prostě nemůžeme jít a že jsem já byla telefonicky o tomto úřednicí, která akci měla na starost, informována.  Že se nemůžeme zúčastnit jsem opravdu nebyla informována.  Byli jsme připraveni dodržet všechna bezpečnostní opatření související s koronavirovou karanténou a byli bychom pochopili, kdyby nám bylo řečeno, že může jít třeba jen jeden z nás, aby se dodržel předepsaný počet osob. Ale ani to se nestalo. Nebudu ale polemizovat, proč se tak stalo.  Jakožto řádně zvolená strana ve městě jsme snad měli určité nepsané právo se pietního aktu s ostatními pozvanými subjekty ve městě zúčastnit, nebo by na druhou stranu bylo slušné nás již dopředu informovat,  ať na akci nechodíme z toho či onoho důvodu. A hlavně nám neposílat pozvánku, pokud zde nejme vítáni.

Ale takový je život a i tak se může slavit připomínka 75. výročí osvobození od fašismu.  My jsme si výročí se vší úctou připomněli, i když jinak než jsme předpokládali. A pokud jsme někde nadpočetní, podle toho se zařídíme.

 

 Ivana Malířová, zastupitelka města Žatec