A zase ten CHCHP

Ano, Chrám chmele a piva CZ, příspěvková organizace (CHCHP) je snad zakletá a stále se k němu vracíme. Bohužel jak jsem nedávno psala, že očekáváme optimističtější výsledek hospodaření za loňský rok, opak je pravdou. Je to jedna velká tragédie a já jen doufám, že problém se uchopí správným směrem bez toho, aby se stále prověřovalo, zjišťovalo se již zjištěné, žádala se stanoviska toho či onoho, namísto, aby byla záležitost urychleně předána orgánům činným v trestním řízení.

Jen v krátkosti připomenu některá zjištění kontrolních složek, která jistě nejsou vizitkou dobře vedené organizace. Zkreslené výsledky hospodaření, nesprávné účetnictví a skladové evidence. Nelze vyhodnotit hospodaření minipivovaru, restaurace a kuchyně. Nevhodné nastavení kontrolních mechanismů, protože nebylo analyticky účtováno. Stěžejní chybou vedení CHCHP zůstává rozsáhlý dluh vůči OSSZ ( již zaplaceno z městského rozpočtu), ZP a FÚ, tzn. za neplacení poplatků na sociálním zabezpečení a příslušné penále.

Jak jste si mohli nedávno přečíst v tisku, pokud má například podnikatelský subjekt větší dluh vůči státní správě, je pokutován a trestně stíhán. Tak by to mělo být. Náš klub KSČM v městském zastupitelstvu Žatec byl aktivní a prostřednictvím kolegy JUDr. Krčmarika několikrát podal návrh, který racionálně reagoval na danou situaci okolo CHCHP. Bohužel ani jeden z návrhů nebyl nikdy přijat. O co šlo?

5. 3. 2020 byl podán návrh na odvolání místostarosty p. Špičky, uvolněného ředitele CHCHP, který by snad z logiky věci měl být o této problematice obeznámen. Z přítomných zastupitelů byl 1 hlas pro, 6 proti, 3 zastupitelé se zdrželi, 3 nehlasovali.

21. 5. 2020 byl podán stejný návrh na odvolání p. Špičky. Tři zastupitelé byli pro, 8 proti a tři se zdrželi a 7 nehlasovalo.

25. 6. 2020 byl podán další návrh, který podporoval podání podnětu orgánům činným v trestním řízení. Osm zastupitelů bylo pro, 8 se zdrželo.

Těmto návrhům předcházela stanoviska a závěry Finančního, Kontrolního výboru a veřejnosprávních kontrol, a to vždy s výsledkem, že něco je v CHCHP špatně. Doufám, že se zastupitelé shodnou alespoň na tom, že k chybám došlo a že se musí řešit. Nyní by ale měly nastoupit orgány činné v trestním řízení a jasně určit pochybení, viníky a trest. Věřím, že tomu tak bude a město Žatec bude mít do budoucna dobře fungující organizaci, která bude zdrojem příjmů a ne pouze zdrojem kritiky a špatné pověsti.

Ivana Malířová, zastupitelka Žatce