Akce „KAMENNÝ VRŠEK

Hlavní motto výstavby inženýrských sítí a komunikací na Kamenném vršku: „S výstavbou rodinných domů přibude obyvatel města, to bude mít za následek vyšší daňové příjmy do městské pokladny“. Výsledek naplnění očekávání, je uveden na konci příspěvku.

Město Žatec od doby zahájení výstavby infastruktury v tzv. I. etapě, do inženýrských sítí a komunikací vložilo 42 740 054,-Kč. Za 24 prodaných parcel v této etapě město utržilo 10 510 323,-Kč. 1 m2 se v průměru prodával za 489,-Kč. Prodělek 32 229 731,-Kč. V II. etapě a), město v rámci výstavby inženýrských sítí a komunikací zaplatilo 24 031 778,-Kč. Z prodeje 13 parcel město získalo 13 056 800,-Kč. Prodělek 10 974 978 Kč. Ve II. etapě b), bylo městem za infrastrukturu pro 8 parcel zaplaceno 6 925 673,-Kč. Prodejem parcel město získalo 6 544 550,-Kč. V rámci uplatněného odpočtu DPH, se městu vrátilo 765 939,-Kč. V tomto případě je možné konstatovat úsporu 384. 816,-Kč.

Tak jako ve II. etapě a), tak i v II. etapě b), město prodávalo 1 m2 za 950,-Kč. Pro II. etapu a) tak i pro II. etapu b), je velice nutné poznamenat, že v kupních smlouvách byla kupní cena 1 950,-Kč, tedy přesně podle znaleckého posudku. Město se ovšem zavázalo, že každému, kdo v dohodnutém termínu provede kolaudaci stavby, odpustí na kupní ceně 1 000,-Kč/m2. Tímto dobročinným skutkem město přišlo o 32 064 000,-Kč, resp., každému ze stavebníků město v průměru darovalo 1 526 857,-Kč. Ve III. etapě bylo proinvestováno 21 726 856,-Kč, přičemž vzniklo 18 parcel, na kterých je možné postavit rodinný domek. Není bez zajímavosti si porovnat ceny podle znaleckých posudků, kdy ve II. etapě a) a b) byla cena dle znaleckého posudku 1 950,-Kč/m2, ve III. etapě znalec tržní cenu stanovil na 920,-Kč, a to i přesto, že u předchozích 21 prodaných parcel, byl 1 m2 oceněn na 1 950 Kč. Tržní ceny nemovitostí jdou stále nahoru, před branami Žatce se tržní prostředí zřejmě zastavilo.

Ve III. etapě město za infrastrukturu zaplatilo 21 726 856,-Kč. Podle ceny stanovené znalcem mělo město za prodej parcel utržit 24 069 600,- Kč. Protože byl o koupi parcel zvýšený zájem, bylo o kupní ceně licitováno. V souhrnu byly prodány za 29 124 216 Kč. Z uvedeného je zřejmé, že pouze z prodeje parcel ve III. etapě nebyl prodělek. Netvrdím a ani by to tak nemělo být, aby město na svých občanech vydělávalo. Na druhé straně by však město nemělo na určité skupině občanů prodělávat. Výsledek investice města do infrastruktury, 95 424 361,- Kč. Výnos z prodeje parcel 59 617 012 Kč. Výsledek -35 807 349 Kč + dobročinný skutek 32 064 000,-Kč. Město ve výsledku přišlo 67 871 349,-Kč.

Nyní si dovolím vrátit se na začátek příspěvku. Samozřejmě, že nevím, zda si vedení města prověřilo, jak městu Žatec, od zahájení výstavby RD na Kamenném vršku, stoupl počet obyvatel, resp. zda se městu zvýšily příjmy za nárůst počtu obyvatel. Pokud ne, uvádím, že od roku 2007, kdy byly zahájeny práce na inženýrských sítích, do konce roku 2019, klesl počet obyvatel o 704, z původních 19 334 obyvatel na 18 630 (údaj k 06.01.2020). V roce 2018 poklesl počet obyvatel města o 204 a v roce 2019 o 248. V době, kdy se již měly naplňovat vize o zvyšování počtu obyvatel a o vyšších daňových příjmech, se nic takového nestalo.

Karel Krčmárik, zastupitel