Entries by Karel Krčmárik

NÁJEMNÍ BYTY ČI REKONSTRUKCE AREÁLU FRUTY – CO POTŘEBUJÍ OBČANÉ MĚSTA VÍCE?

V příspěvku „Společenský život města se stále rozrůstá a vylepšuje“ se paní starostka mimo jiné zmiňuje o nájemním bydlení,  uvádí několik lokalit, kde již soukromí investoři začali stavět, ale i ty, kde lze stavět. Pominu zde to, že společenský život města a nájemní bydlení jsou dvě různé kategorie. Víc mi vadí, že paní starostka zapomněla […]

CHRONICKÉ STAVY EXISTUJÍ NEJEN V MEDECÍNĚ

Chronickým stavem je možné pojmenovat jednání společnosti HP-PELZER, k.s., dnes s.r.o., a to s ohledem na dlouhotrvající, v našem případě, setrvalý stav neplnění slibů a porušování, zejména stavebních, možná i jiných předpisů. Dovolím si krátké zdůvodnění mého tvrzení. Píše se 30.09.1999. Ten den není pro světové dějiny ničím významný, alespoň o tom nevím. Významný je […]

Na hanbě?

Nevíme, kdo rozhodl o zasedacím pořádku zastupitelů pro volební období 2018-2022. Bylo to vedení města, nebo sama paní starostka? Bylo to snad přáním samotných zastupitelů nesedět se zastupiteli KSČM u jednoho stolu? Nevíme, zda naše oddělení od ostatních zastupitelů mělo „před covidem“ a má i „po covidu“ vyjadřovat formu jakési hanby, odstrčení na okraj, či […]

JAKÉ BYLY DLUHY A JAK BYLY ZAPLACENY

Odpovědi pana místostarosty pana J. Špičky jasně dokumentují, že městská firma sloužila jako podnikatelský inkubátor, řekl bych, že něco víc jak podnikatelský inkubátor. Ovšem ne každému se podaří, aby zkoušel svoje podnikatelské (ne) schopnosti na účet zřizovatele, tedy na účet města. Pan místostarosta zdokumentoval, že veškeré dluhy zaplatilo město, i když to tak na první […]

Jaký je dluh a kolik bude zaplaceno?

Přestože rada města přijala řadu usnesení, výsledek žádný. Více jak rok od skončení pracovního poměru bývalého zastupujícího ředitele rada čeká, zda laskavě uzná jakýsi dluh. Jakýsi proto, že se v žádném usnesení rady výše dluhu neobjevuje. Možná, že si z níže uvedených peněžních částek bývalý zastupující ředitel nějakou vybere. Protože je vše zahaleno do roušky […]

„Co se vleče, neuteče“

Co se vleče, neuteče. Tímto příslovím se bezpochyby řídí Městská rada při řešení otázky, kdo a jakou peněžní částku zaplatí za schodky, penále, pokuty a úroky z prodlení vzniklé při pochybném vedení a hospodaření v Chrámu chmele a piva CZ, p.o. (CHCHP). Radní a ani nikdo jiný neřeší škody, jak z jednotlivých usnesení plyne, které […]

Zákaz sem, zákaz tam, my jedeme dá

Ne snad, že by nebylo k tématu HP-Pelzer co psát, určitě ano. Nechám to zkušenějším, protože jsou v Žatci občané věnující se dané problematice docela profesionálně. Kvíz. a) Bylo to, co vidíte, natočeno v počátcích průmyslové revoluce?                                      […]

Zákon nezákon, vyrábíme dál

Pokusil jsem problematiku HP-Pelzer nastínit na lednovém jednání Zastupitelstva, a to z toho důvodu, že jmenovaná společnost, jak jsem řekl, se v Žatci chová jako ve své kolonii, jinými slovy také řečeno, chová se a počíná si, jako na dobitém území. Nevěříte? Bezprecedentním porušením právních norem a slušnosti, je postavení částí haly na cizích pozemcích, […]

Jsme jen lidé

Nastalá situace z posledního Zastupitelstva Žatce dne 17.12. 2020, která vznikla okolo schvalování změny časů konání zastupitelstev v Žatci nás nutí vyjádřit se touto cestou. Již dvakrát byl prostřednictvím zastupitelky I. Malířové předložen návrh na změnu času zahájení Zastupitelstva. První čas zahájení v 15.00 byl sice v diskusi se starostkou přislíben (25.6.20), na následném zastupitelstvu […]