Entries by Karel Krčmárik

75. výročí osvobození v Žatci

V Žatci byl pořádán pietní akt Městským úřadem 8. května v dopoledních hodinách.  Bohužel u nás v Žatci byla připomínka tohoto výročí pro KSČM spojena s určitým rozčarováním, které následovalo po tom, když jsme se chtěli poklonit památce osvoboditelů na městském hřbitově.   Jakožto zastupitelé jsme dostali i my tři pozvánku k tomuto pietnímu aktu […]

Výkladní skříň

Chrám Chmele a piva měl být výkladní skříní města Žatec. Rekonstrukce objektů přispěla k vylepšení vzhledu města a díky dobrým začátkům provozu i k většímu povědomí o Žatci. Jak už to v životě firem chodí, ředitelé, vedoucí provozu, sládkové, ale i další klíčoví pracovníci se střídají. Někdy to vede k lepšímu, někdy je tomu naopak. […]

ZAMYŠLENÍ NAD VÝKONY

Vysvětlení pojmů. Město Žatec – majitel klubu a sponzor                                                                                              […]

Fejeton o čekání na kouzelníka

„A možná přijde i kouzelník…“, to byla v nedávno minulé době taková hláška z jednoho zábavního pořadu, kdy se čekalo na něco a ono to nikdy nepřišlo a tak se čekalo dále. Trošku mi to navodilo představu čekání na další hospodářský výsledek jedné žatecké níže uvedené organizace.   Nějak se mi do ruky dostaly Zprávy […]

Akce „KAMENNÝ VRŠEK

Hlavní motto výstavby inženýrských sítí a komunikací na Kamenném vršku: “S výstavbou rodinných domů přibude obyvatel města, to bude mít za následek vyšší daňové příjmy do městské pokladny”. Výsledek naplnění očekávání, je uveden na konci příspěvku. Město Žatec od doby zahájení výstavby infastruktury v tzv. I. etapě, do inženýrských sítí a komunikací vložilo 42 740 […]

„Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží“

“Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží”, takto je nazvaný článek v Žateckém zpravodaji číslo 12, ze dne 5. prosince 2019. “Pane redaktore”, uvedením neúplných informací lze zkreslit úplně všechno. Citujete předsedu představenstva pana Jaroslava Hladkého, který uvedl: „ Je to další problém minulého vedení, se kterým se musíme vypořádat“. Tím problémem, jak uvádí Žatecký […]

„Jednám“

Vážení čtenáři, také se domníváte, že moje hodnocení péče o některé nemovitosti v majetku města, o které se staral pan V. Martinovský, bylo neobjektivní?  Z vyjádření paní starostky vyplynulo, že pan Martinovský podal výpověď smlouvy, a to právě s ohledem na moje neobjektivní hodnocení jeho práce se kterou pečuje o jemu svěřené nemovitosti. Jsem přesvědčený, že snímky […]

Žatec má i svá pozitiva

Na těchto stránkách informujeme čtenáře otevřeně o dění v Žatci, proto „Žatec otevřeně.“ Ráda bych ale porušila tradici a napsala pár svých postřehů o tom, co se mi zde poslední dobou líbí, neboť není zde vše špatné, tzn. nejsou zde jen negativa, ale i pozitiva. Prosím nechť mě ale čtenář omluví, že nebudu vyjmenovávat vše […]

Libočanská branka

Dovolím si Vám položit otázku, na kterou si odpovězte sami. Jak jste spokojeni s opravou Libočanské branky (dále jen „branka“), kterou měla nebo možná ještě má ve správě RK pana Martinovského. Oprava byla prováděna někdy od 10. do 12. měsíce roku 2018.  Kvalita provedeného díla, nejen podle mého názoru, hrozná. Rovněž v této věci připojujeme […]

Solventní kupec není.

Kolem dokola, paní starostkou slibovaný solventní kupec nemovitostí bývalé Fruty, není. 26.7 mil. Kč z městského účtu je pryč. Pravda, máme zchátralé budovy a nevíme co s nimi. Peníze na nákladnou opravu město nemá. Podle nedávného vyjádření paní starostky, by to měla zachránit dotace. Pokud by se snad čtenáři domnívali, že město koupilo celý areál […]