Entries by Karel Krčmárik

Unikát

Nejsem politologem, ale i přesto politickou scénu v naší republice sleduji celkem dlouho. Je nespornou skutečností, že paní starostka města Žatec a senátorka v jedné osobě je raritou. Je běžné, že některé osoby vždy před volbami mění politickou stranu či volební uskupení, aby se pokusily uhnízdit v politické funkci. Tedy, z jedné strany nebo politického […]

Přejmenovávání žateckých ulic

Poslední dobou se hodně diskutuje o možném přejmenování Nerudova náměstí, Žižkova náměstí a také o přejmenování náměstí 5. května. Podle pracovní skupiny by se měla jmenovat Hrnčířské nám. nebo Náměstí Oskara Brázdy, Loretánské a Floriánské. Jsou to údajně historicky doložitelné názvy. Nevím, čím se provinil Jan Neruda, že chce někdo ,,jeho“ náměstí přejmenovat a vypadá […]

Není turistika jako turistika

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací na místa svého obvyklého pobytu. Je léto a lidé provozují turistiku, která je definovaná v první větě tohoto příspěvku. V našich krajinách je ale také rozšířeným jevem jiný druh turistiky, turistika politická. […]

A zase ten CHCHP

Ano, Chrám chmele a piva CZ, příspěvková organizace (CHCHP) je snad zakletá a stále se k němu vracíme. Bohužel jak jsem nedávno psala, že očekáváme optimističtější výsledek hospodaření za loňský rok, opak je pravdou. Je to jedna velká tragédie a já jen doufám, že problém se uchopí správným směrem bez toho, aby se stále prověřovalo, […]

Jak dopadlo lámání chleba z roku 2019?

Moje kolegyně v příspěvku, „Fejeton o čekání na kouzelníka“, věnovaném Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace (CHCHP), mimo jiné napsala: „budeme jenom doufat, že až dojde, jak se říká, „na lámání chleba“ z roku 2019, což se vší pravděpodobností bude až za pár měsíců, bude třeba hodnocení ještě optimističtější.“ Nic optimistického se nestalo. Jediná […]

Cosi shnilého je v království dánském

Vypůjčil jsem si slova klasika, protože mi navodila situaci okolo prodeje tzv. Dreherova pivovaru neboli Fruty. Žatečtí občané již od poloviny roku 2018 mají možnost sledovat „tanečky“ okolo tohoto prodeje, resp. nákupu nemovitostí městem Žatec za 27 milionů korun. A na tomto prodeji je opravdu něco shnilého, zvláštního, nestandardního či také pochybného, což vytváří předpoklad […]

75. výročí osvobození v Žatci

V Žatci byl pořádán pietní akt Městským úřadem 8. května v dopoledních hodinách.  Bohužel u nás v Žatci byla připomínka tohoto výročí pro KSČM spojena s určitým rozčarováním, které následovalo po tom, když jsme se chtěli poklonit památce osvoboditelů na městském hřbitově.   Jakožto zastupitelé jsme dostali i my tři pozvánku k tomuto pietnímu aktu […]

Výkladní skříň

Chrám Chmele a piva měl být výkladní skříní města Žatec. Rekonstrukce objektů přispěla k vylepšení vzhledu města a díky dobrým začátkům provozu i k většímu povědomí o Žatci. Jak už to v životě firem chodí, ředitelé, vedoucí provozu, sládkové, ale i další klíčoví pracovníci se střídají. Někdy to vede k lepšímu, někdy je tomu naopak. […]

ZAMYŠLENÍ NAD VÝKONY

Vysvětlení pojmů. Město Žatec – majitel klubu a sponzor                                                                                              […]

Fejeton o čekání na kouzelníka

„A možná přijde i kouzelník…“, to byla v nedávno minulé době taková hláška z jednoho zábavního pořadu, kdy se čekalo na něco a ono to nikdy nepřišlo a tak se čekalo dále. Trošku mi to navodilo představu čekání na další hospodářský výsledek jedné žatecké níže uvedené organizace.   Nějak se mi do ruky dostaly Zprávy […]