Entries by Karel Krčmárik

„Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží“

“Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží”, takto je nazvaný článek v Žateckém zpravodaji číslo 12, ze dne 5. prosince 2019. “Pane redaktore”, uvedením neúplných informací lze zkreslit úplně všechno. Citujete předsedu představenstva pana Jaroslava Hladkého, který uvedl: „ Je to další problém minulého vedení, se kterým se musíme vypořádat“. Tím problémem, jak uvádí Žatecký […]

„Jednám“

Vážení čtenáři, také se domníváte, že moje hodnocení péče o některé nemovitosti v majetku města, o které se staral pan V. Martinovský, bylo neobjektivní?  Z vyjádření paní starostky vyplynulo, že pan Martinovský podal výpověď smlouvy, a to právě s ohledem na moje neobjektivní hodnocení jeho práce se kterou pečuje o jemu svěřené nemovitosti. Jsem přesvědčený, že snímky […]

Žatec má i svá pozitiva

Na těchto stránkách informujeme čtenáře otevřeně o dění v Žatci, proto „Žatec otevřeně.“ Ráda bych ale porušila tradici a napsala pár svých postřehů o tom, co se mi zde poslední dobou líbí, neboť není zde vše špatné, tzn. nejsou zde jen negativa, ale i pozitiva. Prosím nechť mě ale čtenář omluví, že nebudu vyjmenovávat vše […]

Libočanská branka

Dovolím si Vám položit otázku, na kterou si odpovězte sami. Jak jste spokojeni s opravou Libočanské branky (dále jen „branka“), kterou měla nebo možná ještě má ve správě RK pana Martinovského. Oprava byla prováděna někdy od 10. do 12. měsíce roku 2018.  Kvalita provedeného díla, nejen podle mého názoru, hrozná. Rovněž v této věci připojujeme […]

Solventní kupec není.

Kolem dokola, paní starostkou slibovaný solventní kupec nemovitostí bývalé Fruty, není. 26.7 mil. Kč z městského účtu je pryč. Pravda, máme zchátralé budovy a nevíme co s nimi. Peníze na nákladnou opravu město nemá. Podle nedávného vyjádření paní starostky, by to měla zachránit dotace. Pokud by se snad čtenáři domnívali, že město koupilo celý areál […]

„Realitní kancelář – město Žatec s.r.o.“

Čím jiným je koupě nemovitostí bývalého Dreherova exportního pivovaru? Ničím jiným, než-li obchodem, který je v novodobých dějinách města Žatec zřejmě ojedinělý. Příspěvek byl zveřejněn v Žateckém zpravodaji, protože je koupě provázena určitými nejasnostmi, považuji za důležité jeho širší publikování. Zn. Vykupujeme nemovitosti, platíme rychle.    Stávalo se, stává se a stávat se bude, že je někdy […]

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si zajisté vzpomenou na webové stránky s názvem „Žatec otevřeně“, které byly provozovány v letech 2010 – 2014. Smyslem těchto stránek bylo podávání informací o dění ve městě, zejména pak o způsobu řízení města Žatec. Samozřejmě, že se v obsahu článků neobjevovaly informace o slavnostním stříhání pásek, či fota z různých projevů vedoucích představitelů města při příležitosti […]