Komunální volby – KSČM a nezávislí

NÁJEMNÍ BYTY ČI REKONSTRUKCE AREÁLU FRUTY – CO POTŘEBUJÍ OBČANÉ MĚSTA VÍCE?

V příspěvku „Společenský život města se stále rozrůstá a vylepšuje“ se paní starostka mimo jiné zmiňuje o nájemním bydlení,  uvádí několik lokalit, kde již soukromí investoři začali stavět, ale i ty, kde lze stavět. Pominu zde to, že společenský život města a nájemní bydlení jsou dvě různé kategorie. Víc mi vadí, že paní starostka zapomněla uvést, jaké kroky pro nájemní bydlení bude činit nebo činilo město. Pouze město může být garantem nájemního bydlení za přijatelné nájemné. Nejsme zastánci takové investice, jakou město předvedlo na akci „Kamenný vršek“. Viz. Akce „KAMENNÝ VRŠEK – Zatecotevrene. Jednoduchou matematikou lze z podkladů dodaných městem odvodit, že rozdíl mezi náklady a výnosy z prodeje parcel, činil (slovy: mínus) – 67.871.000,-Kč.

S jakými představami ohledně zlepšení nájemního bydlení do nadcházejících voleb kandidáti KSČM a nezávislí? Je to družstevní bydlení v domech, postavených bytovým družstvem založeným městem.  Že to není možné? Uděláme vše proto, aby to vyšlo. Všichni vědí, že zdaleka ne každý si v dnešní době může dovolit platit tržní nájemné. Nehodláme proto nečinně přihlížet praktikám obchodníků s chudobou. Městské samosprávy jsou zde přece mimo jiné i od toho, aby se staraly o sociální potřeby lidí, kteří nežijí v hmotném dostatku.

V příspěvku „Město má připravené peníze na studii využití Dreherova pivovaru“ (bývalá Fruta), paní starostka vítězoslavně oznamuje, že budou finance na vypracování studie, aby se město mimo jiné vůbec dozvědělo, k jakému účelu objekty a pozemky využije.  Mají občané města tomu rozumět tak , že město 11 hlasy zastupitelů odsouhlasilo  koupi staveb ( ne všech) a pozemků bývalé Fruty za 27.0 milionů korun a doposud neví, k čemu je využije. Nikdo ze zastupitelů , kteří pro koupi zvedl ruku, by zcela jistě soukromě  nekoupil nic, natož nemovitý majetek, aniž by věděl , k čemu je potřebný.  Takto se ale nechová řádný hospodář.

Obecně totiž platí, že při nabývání nemovitého majetku do majetku obce je nutné posoudit, zda samotné nabytí nemovitého majetku je výhodné ve prospěch obce a jejich občanů. Budoucí nabytí daného majetku je nutné rovněž posoudit z pohledu péče řádného hospodáře. Tomu se tak v případě koupě bývalé Fruty nestalo.

Vedení města, pokud je to pro něho z hlediska PR výhodné rádo pořádá dne otevřených dveří  či jiné prohlídky. V Dreherově pivovaru určitě nic takového neproběhlo. Po koupi areálu se hovořilo o nákladech na opravu ve výši půl miliardy, dnes se již mluví o 1.0 miliardě, a to v době, kdy čelíme energetické krizi a obrovskému schodku státního rozpočtu.  Přejeme všem občanům a návštěvníkům města, aby před zahájením oprav pivovaru byla opravena komunikace před poštou, protože později by na tuto opravu nemusely v rozpočtu města finance zbýt. Měšec s dukáty je pouze jeden a není bezedný.  Solventní kupec není. – Zatecotevrene, „Realitní kancelář – město Žatec s.r.o.“ – Zatecotevrene.

Město – s péčí řádného hospodáře.

Karel Krčmárik – zastupitel

CHRONICKÉ STAVY EXISTUJÍ NEJEN V MEDECÍNĚ

Chronickým stavem je možné pojmenovat jednání společnosti HP-PELZER, k.s., dnes s.r.o., a to s ohledem na dlouhotrvající, v našem případě, setrvalý stav neplnění slibů a porušování, zejména stavebních, možná i jiných předpisů. Dovolím si krátké zdůvodnění mého tvrzení. Píše se 30.09.1999. Ten den není pro světové dějiny ničím významný, alespoň o tom nevím. Významný je pro město Žatec, na jehož území vstupuje zahraniční investor na výrobu izolačních materiálů do automobilů.  HP-PELZER. k.s..  Pro zajištění přístupu do areálu, uzavírá město s tímto investorem smlouvu o nájmu pozemku na jeden rok. Investor měl v období roku vybudovat a zkolaudovat na pronajatých parcelách komunikaci. Poté měly být parcely investorovi prodané. Během pronájmu investor nic nevybudoval, dokonce ani nic budovat nezačal. Slib ohledně výstavby komunikace tedy nesplnil. 

Píše se 03.11.2000. To je datum uzavření dodatku k shora uvedené nájemní smlouvě. Dodatek, stejně tak jako smlouva, je uzavřený na jeden rok s tím, že HP-PELZER, k.s. za dobu pronájmu vybuduje komunikaci a následně budou parcely prodány.  Výstavbu komunikace společnost neuskutečnila, dokonce ani nezačala.  30.12.2001 smlouva o nájmu pozemku končí uplynutím času. Nyní přichází „zlatý hřeb večera“. Nevím, jak se to mohlo stát, vlastně vím, nedbalostí některých pracovníků úřadu města Žatec. Od 30. 12.2001, společnost HP-PELZER k.s. v užívání parcel pokračuje, věřte nevěřte, celých 16 let, 6 měsíců a 16 dní bez právního důvodu a bez placení nájemného. Společnost HP-PELZER, k.s. se k placení nemá, proč by také platila, když nikdo z příslušného odboru MÚ Žatec pronajaté pozemky nepožaduje předat, nikdo z dalšího příslušného odboru se nezajímá, proč není nájemné na účet města připisované. Selhaly úplně všechny mechanismy, co selhat mohly.                        

Musím uvést, že HP-PELZER s.r.o. městu za neoprávněné užívání parcel dodatečně doplatil 398.016,-Kč.                                                                                                                                              Chronický stav ze strany výše uvedené společnosti, dlouhodobě pokračuje na jiném úseku. Nepovoleně provozuje objekty a v nich nepovolenou výrobu. Přes nesčetné sliby statutárních orgánů společnosti k nápravě stavu nedošlo.  Nepomohly ani pokuty, v součtu dosahující milionů korun. Společnost nerespektuje rozhodnutí Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Žatec (stavební úřad) k ukončení činnosti. Podle dostupných informací je skutečnost taková, že vymahatelnost práva je zdlouhavá, laik by řekl, v řešeném případu přímo nemožná. Stavební úřad namísto toho, aby využíval čas na smysluplnější činnosti, se musí neustále zabývat opakovanými žádostmi společnosti o dodatečné povolení staveb. K ničemu to nevede, protože společnost rozhodnutí stavebního úřadu vesměs nerespektuje.

Už věříte, že chronické nejsou pouze nemoci?  Chronické může být také neplnění slibů a nerespektování právních předpisů, jak nám to společnost HP-Pelzer s.r.o. dokazuje dlouhé roky. Při jednáních zastupitelů města Žatec se statutárními zástupci společnosti, na můj několikrát opakovaný dotaz, zda by si společnost dovolila porušovat právní předpisy ve Spolkové republice Německo tak jako v Žatci, zazněla odpověď, „ Na to vám neodpovím“.

Také se Vám zdá, že se společnost území města chová jako v kolonii?

 

Karel Krčmárik

Na hanbě?

Nevíme, kdo rozhodl o zasedacím pořádku zastupitelů pro volební období 2018-2022. Bylo to vedení města, nebo sama paní starostka? Bylo to snad přáním samotných zastupitelů nesedět se zastupiteli KSČM u jednoho stolu? Nevíme, zda naše oddělení od ostatních zastupitelů mělo „před covidem“ a má i „po covidu“ vyjadřovat formu jakési hanby, odstrčení na okraj, či něco jiného.

Ať už to byl nápad kohokoliv a důvod pro to byl jakýkoliv, musíme zdůraznit, že se v rámci zasedacího pořádku jako na hanbě necítíme. Není ani proč. Pravdou je to, že nad tímto nesmyslem kroutil hlavou a po 5. květnu letošního roku opětovně kroutí nejeden občan Žatce.

My totiž, na rozdíl o některých zastupitelů, pokud diskutujeme, diskutujeme věcně. Svou prací v zastupitelstvu se snažíme přispět k řešení řešených problémů města. Víme jistě, že ne vždy se některým členům vedení města naše kritické připomínky líbí. Pro nás je však rozhodující, že pro některá námi navržená usnesení se zvedne dostatek rukou, kterými je usnesení schválené. Stává se to opakovaně. S určitostí víme i to, že s námi hlasující zastupitelé jsou v některých případech podezříváni ze spolčení s komunisty. Hrůza pomyslet! A přesto s námi hlasují…

Během pandemie náhle – bůhví proč – došlo ke změně. Ke stolu, který nám byl přidělen a u kterého je 12 míst, byli přisazeni další tři zastupitelé. Vydrželi s námi sedět téměř dva roky. Jakým způsobem byli právě oni vybráni, aby seděli „na hanbě“, osvětleno nikým nebylo. Je jisté, že námi nebyli pokousáni, nakaženi žádnou neznámou chorobou, ba dokonce – věřte nevěřte- nebyli přemlouvání ani ke změně své politické orientace!

V úvodu je zmínka o tom, že postocovidová doba vše změnila. Zastupitelé, kteří během covidu přisedli do městské „oslovské lavice“, se na jednání zastupitelstva 5. května letošního roku vrátili zpět na svá místa. Zda museli, nebo sami chtěli, nevíme. Někdo to však zcela jistě nařídil, protože to vyžadovalo přemístění hlasovacího zařízení a mikrofonů.

Pokud bylo skrytým smyslem zasedacího pořádku posadit zastupitele za KSČM „na hanbu“, ukázalo se během volebního období, že „na hanbě“ měli sedět jiní. Jména si dosaďte sami. Nic vás nenapadá? Napovím. Kvůli alkoholové aféře se město Žatec dostalo do povědomí i těch lidí, kteří dříve možná ani nevěděli, kde Žatec leží. Jen si nejsem jist, zda je právě toto správný způsob popularizace královského města Žatce. Další osoba, která „na hanbu“ měla být posazena, je spojena s hospodařením příspěvkové organizace Chrám chmele a piva CZ (CHCHP). Neplacení odvodů na sociální pojištění v řádu milionů korun, neplacení faktur, penále, apod. Přestože od propuknutí aféry uplynulo dost času, nebyla ještě 5. května podána žaloba na zaplacení škod způsobených bývalým panem ředitelem. Důvody mohou být různé. Osoba z vedení města mající ve své gesci CHCHP „na hanbě“ nesedí, přestože je u našeho stolu místa dost.

Ale abychom si pouze nestěžovali. Zasedací pořádek měl a ještě dvě zasedání zastupitelstva, bude mít výhodu. Byl pro nás vytvořen určitý komfort, měli jsme okolo sebe dostatek místa. Důvodem pro vytvoření onoho zasedacího pořádku mohla být i snaha zviditelnit zastupitele, kteří nepoletují z jedné strany či volebního uskupení do druhého, nejsou „kam vítr, tam plášť“. To se v dobré společnosti vždy vysoce cenilo, snad i stále cení.

Uvidíme, o jakém „zasedacím pořádku“ do budoucna rozhodnou voliči v nadcházejících komunálních volbách. Každopádně jim z městské „oslovské lavice“ přejeme šťastnou volbu!

 

 

Karel Krčmarik, zastupitel

JAKÉ BYLY DLUHY A JAK BYLY ZAPLACENY

Odpovědi pana místostarosty pana J. Špičky jasně dokumentují, že městská firma sloužila jako podnikatelský inkubátor, řekl bych, že něco víc jak podnikatelský inkubátor. Ovšem ne každému se podaří, aby zkoušel svoje podnikatelské (ne) schopnosti na účet zřizovatele, tedy na účet města. Pan místostarosta zdokumentoval, že veškeré dluhy zaplatilo město, i když to tak na první pohled nevypadá. Ve skutečnosti to tak je. CHCHP si v rámci rozpočtu požádá o určitou sumu peněz, které však nepotřebuje na provoz – činnost, ale na pokrytí dluhů.                            Z plánovaného rozpočtu CHCHP byla placena i obnova zeleně, která byla poničená lajdáckým přístup k práci, ovšem pod bedlivým dohledem pana místostarosty.                                                                                                                                                                                                                        Pokud pan místostarosta v jedné z odpovědí uvádí, že půjčka ve výši 2.5 mil. Kč bude splácena ( 0.5 mil. Kč/rok) z pronájmu restaurace, musíme se zeptat, nemělo být nájemné výnosem, které mělo být použito na opravy, popřípadě na jiné náklady, aby se snížily nároky na rozpočet CHCHP?                                                                                                                                                                                                                    Červeně označený text jsou odpovědi pana místostarosty Špičky, který jak jsem si všiml na výlepových plochách, kandiduje do Poslanecké sněmovny ČR. Jen víc takových odborníků v řízení státu.

– z jakých zdrojů byly zaplaceny neuhrazené faktury za rok 2018: 105 983, 96 Kč., neuhrazené faktury za rok 2019: 728 806,15 Kč., neevidované dlužné faktury z minulých období: 27 557,00 Kč.                                                                                                                                                  Vše bylo uhrazeno obratem (po ověření a kontrole oprávněnosti těchto závazků) z rozpočtu CHCHP na rok 2020.

– z jakých zdrojů byly zaplaceny pokuty a penále ve výši 186 004,-Kč                                                                                                                                Vše bylo uhrazeno obratem (po ověření a kontrole oprávněnosti) z rozpočtu CHCHP na rok 2020. Rozhodnutí o případném vymáhání této částky řeší RM.

– z jakých zdrojů a v jaké výši byla zaplacena obnova výsadby v Klášterní zahradě za původně zničenou v důsledku nedostatečné péče.              V roce 2020 nic významného placeno nebylo, vše svépomocí zaměstnanců či z darů. V roce 2021 je už údržba a postupná obnova hrazena z plánovaného rozpočtu CHCHP na 2021.                                                                                                                                                                                Moje poznámka. Všimněte si v odpovědi obratu „…nic významného placeno nebylo…“ Jak je vidět, tak pan místostarosta rozlišuje významné a bezvýznamné platby, určitě pouze do doby, dokud je placeno z městských peněz. Pokud platí ze svého, je pro něho určitě každá platba významná.

– z jakých zdrojů, pokud vůbec, je splácena půjčka 2.5 mil. Kč, poskytnutá organizaci na zaplacení dluhu na soc. pojištění.                                Momentálně tato půjčka není splácena, plán byl, že bude splácena z pronájmu restaurace. Restaurace zatím není pronajata. Termín první splátky je do 31.12.2021. Může se stát, že CHCHP požádá město o odložení první splátky, záleží na finanční situaci CHCHP ke konci roku.    Moje poznámka. Možná si splátku zaplatí město samo sobě, zjistíme to z požadavku CHCHP na rozpočet roku 2022.

– kdo a z jakých zdrojů zaplatí penále vypočtené za neplacení soc. pojištění 170.136,53,-Kč.                                                                                            Penále bylo uhrazeno ihned po jeho vyčíslení ze strany OSSZ v roce 2021 z rozpočtu CHCHP na rok 2021. Rozhodnutí o případném vymáhání této částky řeší RM.

Karel Krčmárik, zastupitel

Jaký je dluh a kolik bude zaplaceno?

Přestože rada města přijala řadu usnesení, výsledek žádný. Více jak rok od skončení pracovního poměru bývalého zastupujícího ředitele rada čeká, zda laskavě uzná jakýsi dluh. Jakýsi proto, že se v žádném usnesení rady výše dluhu neobjevuje. Možná, že si z níže uvedených peněžních částek bývalý zastupující ředitel nějakou vybere. Protože je vše zahaleno do roušky tajemství, požádal jsem pana místostarostu o odpovědi na níže položené otázky. Odpověď zveřejním. 

 

Pane místostarosto Špičko, v souladu s ustanovením § 82 písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, na Vás jako člena rady a osoby mající na starosti Chrám chmele a piva CZ, příspěvková organizace ( dále jen „organizace“), vznáším následující dotazy.

– z jakých zdrojů byly zaplaceny neuhrazené faktury za rok 2018: 105 983, 96 Kč., neuhrazené faktury za rok 2019: 728 806,15 Kč., neevidované a tudíž nezaplacené  faktury z minulých období: 27 557,00 Kč.                                                                                                                – z jakých zdrojů byly zaplaceny pokuty a penále ve výši 186 004,-Kč
– z jakých zdrojů a v jaké výši byla zaplacena obnova výsadby v Klášterní zahradě, za původně zničenou v důsledku nedostatečné péče              – z jakých zdrojů, pokud vůbec, je splácena půjčka 2.5 mil. Kč, poskytnutá organizaci na zaplacení dluhu na soc. pojištění.                                  – kdo a z jakých zdrojů zaplatí penále vypočtené za neplacení soc. pojištění 170.136,53,-Kč.

Vaši odpověď očekávám v zákonné lhůtě.

Karel Krčmárik, zastupitel

„Co se vleče, neuteče“

Co se vleče, neuteče. Tímto příslovím se bezpochyby řídí Městská rada při řešení otázky, kdo a jakou peněžní částku zaplatí za schodky, penále, pokuty a úroky z prodlení vzniklé při pochybném vedení a hospodaření v Chrámu chmele a piva CZ, p.o. (CHCHP). Radní a ani nikdo jiný neřeší škody, jak z jednotlivých usnesení plyne, které byly způsobeny zanedbáním péče o Klášterní zahradu, neřeší ani škody následné, které byly způsobeny nutností revize účetnictví, zadáním právního posouzení odpovědnosti za škody.

   „Rychlost“ rady s jakou řeší ne-hospodaření CHCHP odpovídají radou přijatá usnesení. Ze sledu jednání rady, snad je mám všechny, je vidět, že první, nic neřešící usnesení bylo přijato 24.06.2020 a poslední nic neřešící usnesení dne 28.06.2021.

Usnesení rady 623/20 ze dne 24.06.2020                                                                                                                       

„Rada města Žatce ukládá řediteli příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ,

příspěvková organizace ve spolupráci s právníkem a místostarostou města p. Jaroslavem

Špičkou jednat s odpovědnými osobami o náhradě škody“.

                                                                                                         Termín pro splnění 30.09.2020

Za splnění usnesení odpovídal současný pověřený ředidel, ne tedy pan Špička, který má ve své funkční náplni řízení CHCHP.

Přestože usnesení splněno nebylo, je vypuštěno ze sledování jakožto usnesení splněné.

 

Usnesení rady 63/21 ze dne 25.01.2021 Náhrada škody fyzické osoby                                                                                                                Rada města Žatce projednala a bere na vědomí vyjádření fyzické osoby ve věci vzniklé škody v příspěvkové organizaci Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, konstatované v protokolu o veřejnosprávní kontrole č. 4/20 ze dne 24.06.2020 a ukládá internímu auditu a právníkovi města předložit radě města podklady pro stanovení míry odpovědnosti fyzické osoby za vzniklou škodu.             

T:1.3.2021
O: p. HÁNOVÁ, HORNÁTOVÁ                                                                                     

Usnesení 160/21 ze dne 01.03.2021 Určení náhrady škody

Rada města Žatce bere na vědomí informaci o určení náhrady škody a ukládá místostarostovi Jaroslavu Špičkovi, pověřenému řediteli PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace Ing. Karlu Havelkovi, MSc.,  právníkovi města JUDr. Aleně Hornátové, auditorce Bc. Hedvice Hánové, MPA a vedoucí Finančního odboru Ing. Renatě Sedlákové, MPA projednat s fyzickou osobou uznání výše škody způsobené PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace a způsob úhrady této škody, a to:

 1. a) škoda ve výši 038, 40 Kč z titulu nákladů uhrazených právnímu zástupci společnosti El-Vy spol. s r.o. za pozdní uhrazení faktury FP 1900956 ze dne 20.03.2019, b) škoda ve výši 50.792,00 Kč z titulu smluvní pokuty (20.000,00 Kč) a nákladů vymáhání před podáním žaloby (5.000,00 Kč) a nákladů soudního řízení dle EPR vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1 (25.792,00 Kč) za prodlení se zaplacením faktur FP 19011052, FP 19011053, FP 1800342, vše na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci s Moneta Money Bank,
  c) škoda ve výši celkem 66.094,21 Kč z titulu uhrazených smluvních pokut, úroků z prodlení, penále z prodlení,
  d) škoda ve výši 170.136,53 Kč z titulu ve výši neprominuté části vyměřeného penále za pozdní úhrady pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
  T: 12.3.2021
  O: p.ŠPIČKA
  Vlastní poznámka: Rada města ve výčtu škod opomněla na již vyčíslené penále za opožděné proplácení faktur dodavatelům a na sledování toho, v jaké výši bude účtováno penále za opožděné proplacení faktur v hodnotě 862.346,-Kč.

Usnesení Rady 561/21 ze dne 28.06.2021 Náhrada škody-informace                                                                                                  Rada města Žatce bere na vědomí Stanovisko k odpovědnosti za škodu způsobenou ředitelem Chrámu chmele a piva CZ, příspěvková organizace ze dne 16.06.2021, zpracované Advokátní kanceláří Těmín, s.r.o.                                                                                                                                              

T: 28.6.2021                                                                                                                                                                                                                     O:p.SCHELLOVÁ

Usnesení Rady 562/21 ze dne 28.06.2021 Výzva k uznání dluhu                                                                                                                    Rada města Žatce ukládá právníkovi města vyzvat fyzickou osobu k uznání dluhu a jeho úhradě.                                                                                                                                                         

T: 15.7.2021                                                                                                                                                                                                                                       O: p.SCHELLOVÁ

Zajímavá je skutečnost, že Rada po roce nerozhodla o tom, kdo a kolik zaplatí. Ze žádného usnesení to nevyplývá, že by tomu tak bylo. Jasným příkladem přístupu k řešení nepořádků v CHCHP je usnesení Rady číslo 562/21 ze dne 28.06.2021, kdy je právníkovi města uloženo vyzvat fyzickou osobu k uznání duhu. Neměla by výzvu učinit paní starostka nebo pan místostarosta Špička?  Domnívám se, že někteří členové Rady se bojí rozhodnout a zvednou ruku proto, aby bývalý zastupující ředitel zaplatil veškeré způsobené škody. Je dost možné, že by mohl povídat a na světlo světa by se mohly dostat informace o které není co stát.

Karel Krčmárik, zastupitel

Zákaz sem, zákaz tam, my jedeme dá

Ne snad, že by nebylo k tématu HP-Pelzer co psát, určitě ano. Nechám to zkušenějším, protože jsou v Žatci občané věnující se dané problematice docela profesionálně.

Kvíz.

a) Bylo to, co vidíte, natočeno v počátcích průmyslové revoluce?                                                                                                                                            b) Bylo to natočeno v tomto století?

a) Výrobek, který vidíte je surovina – polotovar k novému druhu piva? Prosáklo na veřejnost, že ponese název BAŠPI a má se vařit v areálu bývalé Fruty.                                                                                                                                                                                                                                        b) Je to materiál používaný k výrobě izolačního materiálu do automobilů?

a) Je to výrobní provoz v některé rozvojové zemi?                                                                                                                                                                    b) Je to výrobní provoz v zemi, která je součásti EU?

a) Je to provozní linka umístěná v objektech na území Žatce?                                                                                                                                                  b) Je to provozní linka umístěná v SRN ze které pochází společníci HP-Pelzer, či v zemi ze které pochází jednatelé, Polsko, Italie?

a) Domníváte se, že si jednatelé společnosti nebo vedoucí odštěpného závodu vyzkoušeli v takovém výrobním prostředí pracovat?                    b) Měli byste zájem v takovémto výrobním prostředí pracovat ? Běží nábor. Z rádia to vypadá docela zajímavě.

a) Myslíte si, že výrobní provoz ve stavu, který je vidět, by bylo možné za stejných podmínek provozovat v SRN, Polsku, Itálii či jiné zemi EU? b) Víte snad proč je takovýto provoz trpěný v ČR?

a) Myslíte si, že je odvětrání provozu prováděno přes filtraci či jiným standardním (předepsaným) způsobem?                                                          b) Myslíte si, že je odvětrání prováděno vypouštěním prachu a kouřových zplodin do ovzduší?

a) Co se Vám stane když nesplníte rozhodnutí Stavebního úřadu či jiného správního orgánu?                                                                                      b) Co se doposud stalo společnosti HP-Pelzer (kromě udělování pokut) za provozování nepovolených staveb?

Indicií k tomu, abyste poznali, kde se provoz nachází a kde jej provozuje, je dostatek.

Karel Krčmárik

Zákon nezákon, vyrábíme dál

Pokusil jsem problematiku HP-Pelzer nastínit na lednovém jednání Zastupitelstva, a to z toho důvodu, že jmenovaná společnost, jak jsem řekl, se v Žatci chová jako ve své kolonii, jinými slovy také řečeno, chová se a počíná si, jako na dobitém území. Nevěříte? Bezprecedentním porušením právních norem a slušnosti, je postavení částí haly na cizích pozemcích, jednak na pozemku města Žatec, kdy z parcely vedené jako ostatní komunikace pč. 2716/2 si společnost nechala oddělit 53 m2 a dále na pozemku v majetku Správy železnic, státní organizace, kdy si z cizího pozemku nechala oddělit 14 m2 pozemku.

Nedodržuje právní předpisy České republiky, nerespektuje vydaná rozhodnutí Stavebního úřadu a nadále provozuje výrobní zařízení v nepovolených stavbách. Nepomáhají udělené pokuty, nevím, zda jsou zaplacené, úřad to nesmí sdělit. Při provedené kontrole 12.08.2019 bylo zjištěno, že v hale DOA probíhá nepovolená výroba ze skelných vláken. V dané věci společnost nepředložila projekt ochrany a s tím souvisejí zásady ochrany zdraví pracujících. Možná je to již napravené, nevím. Zahájení výroby bez patřičných povolení je dalším důkazem ignorance právních předpisů ČR. Jak je ze zprávy hygienické stanice zřejmé, tak společnost nezůstává své pověsti nic dlužna.

To, že společnost nerespektuje rozhodnutí správních orgánů, veřejný ochránce práv hodnotí jako trvající správní delikt a v tomto duchu by mělo být proti společnosti zakročeno. Ve snaze napomoci danou situaci řešit schválilo lednové jednání Zastupitelstva tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo město Žatce ukládá Radě města Žatce, aby byl ve spolupráci se Stavebním a vyvlastňovacím úřadem posouzen stav zahájených správních řízení a rozhodnout, zda je v daném stupni řízení možné podat žalobu, popřípadě jaké je potřeba v řízení udělat kroky, aby na společnost HP-Pelzer s.r.o., IČ 40524604, sídlo Pod Kyjovem 349/18, Radčice, 322 00 Plzeň, mohla být podána žaloba na odstranění staveb v obci a katastrálním území Žatec, které byly postaveny bez stavebního povolení a na zákaz užívání staveb, které jsou užívány v rozporu s povoleným užíváním. Stav posouzení přeložit na nejbližším jednání zastupitelstva města Žatec. Odpovídá: starostka

Jak to dopadlo? Přestože nejbližší zasedání Zastupitelstva bylo téměř po třech měsících (28.04.2021), paní starostka plnění usnesení nezajistila. Podle jejích slov usnesení Zastupitelstva ctí, o svém tvrzení však nepřesvědčila. Otázkou je, zda má zájem paní starostka, dlouhotrvající problém okolo HP-Pelzer, řešit.

Závěrem si dovolím ještě jeden exkurz do zprávy veřejného ochránce práv ze dne 29.09.2020. Bylo doporučeno, aby Stavební úřad zvážil, zda by nabylo namístě zabývat se jednáním firmy v rovině trestněprávní, protože „Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat“. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Pokud by se Stavební úřad zabýval myšlenkou řešení problematiky v rovině trestněprávní, jistě by se o tom paní starostka nebo vedoucí Stavebního odboru na jednání zastupitelstva dne 21.01.2021 zmínili, protože jedním z bodů jednání bylo, „Posouzení stavu správních řízení“ ze kterého vzešlo shora uvedené usnesení.

Město prostřednictvím jeho vedení není řadu roků schopné napravit poměry v HP-Pelzer, které zde panují v neprospěch občanů a města samotného. Je podle mého přesvědčení namístě poděkovat VPN z.s. a občanům v blízkosti areálu firmy bydlícím, protože jsou to oni, kdo ve svém volném čase se snaží napravit to, co má napravovat město a orgány státní správy.

Karel Krčmárik

Jsme jen lidé

Nastalá situace z posledního Zastupitelstva Žatce dne 17.12. 2020, která vznikla okolo schvalování změny časů konání zastupitelstev v Žatci nás nutí vyjádřit se touto cestou. Již dvakrát byl prostřednictvím zastupitelky I. Malířové předložen návrh na změnu času zahájení Zastupitelstva. První čas zahájení v 15.00 byl sice v diskusi se starostkou přislíben (25.6.20), na následném zastupitelstvu toto však nebylo dodrženo – prý kvůli pracovní vytíženosti kolegů zastupitelů z řad podnikatelů. Druhý čas zahájení v 15.30 hod. byl navržen formou pozměňovacího návrhu (17.12.20) a ani ten neprošel, druhý pozměňovací návrh usnesení na ukončení zastupitelstev nejpozději ve 22.00 hod. nebyl ani předsedající starostkou připuštěn k hlasování. Bohužel, opět byl schválený čas zahájení zastupitelstev pro rok 2021 od 17.30 hod. V Žatci se stává pravidlem, že zastupitelstva končí okolo 23.00 nebo i později, někdy i v ranních hodinách. Bohužel proti racionálním návrhům na změny časů konání zastupitelstev se postavila většina zastupitelů až na zastupitele KSČM.

Ano, je nám jasné, že někteří z kolegů zastupitelů nemusí vstávat před 05.00 hod. i dříve a nemusejí být na pracovišti v 06.00 hod., tak jako někteří z nás. Na jednu stranu to bereme jako nekolegiální, ale na druhou stranu to chápeme…. . Proč hlasovat pro dřívější zahájení zastupitelstva, když mohu pohodlně druhý den dlouhé jednání „dospat“ a nemusím brzo vstávat do zaměstnání. Návrhy na dřívější zahájení jednání nebyly navrženy pouze kvůli zastupitelům, ale také kvůli zaměstnancům MěÚ, kteří v den konání zastupitelstva stráví na pracovišti, včetně cesty domů i 20 hodin. Ale jak bylo řečeno v diskuzi, nikdo u zaměstnanců neřeší možné přesčasy či porušení Zákoníku práce. Navíc na pozvánkách je uveden jeden den a jednání se vlastně několikrát protáhlo do následujícího dne, který nebyl na pozvánce uveden. Což také není správné. Zvažoval také někdo při svých rozhodnutích, že úředník je jen člověk, který nemůže pracovat 24 hodin denně, ale že se také v pořádku musí dopravit domů a druhý den již být v určitou ranní hodinu na pracovišti?

Někteří zastupitelé sice argumentovali tím, že tu jsou pro občany apod. a proto nemůžeme začínat tak brzo a končit také brzo. Občané ale naopak již kritizují tyto naprosto nestandardní časy zastupitelstva, kdy se ve velmi pozdních hodinách, někdy i ranních hodinách projednávají jednotlivé body programu. Ano, jsme tu pro občany, to je pravda, ale občané by jistě ocenili projednávání dané problematiky třeba odpoledne či v podvečer, ale ne po 22. hodině. V pozdní noční hodině již nikdo není schopen racionálně uvažovat, vnímat nebo přijímat adekvátní rozhodnutí. Na navržené usnesení padla také odpověď, že lidé jsou v práci a dříve nemohou přijít. Někteří lidé sice v práci jsou, ale každý z občanů, kdo má silný zájem být přítomen na projednání toho či onoho bodu programu, si čas vždycky udělá. Někteří z nás pamatují dřívější zastupitelstva v Žatci, která začínala v 16.00 hod. A vše se probralo, veřejnost byla spokojena a nejednalo se do tak pozdních nočních či ranních hodin. A zastupitelé také měli svá zaměstnání, času konání zastupitelstva se vždy přizpůsobili. Diskutovala se také možná složitost ukončení zastupitelstva ve 22.00 hod. z hlediska příslušné legislativy. „My v tom žádný problém nevidíme, je to jednoduché, řekneme si, že končíme, tak budeme končit“. V jiných městech to také jde. Je to jenom o dohodě mezi lidmi.

Jsme jen lidé a vše je, nebo v tomto případě bylo, otázkou dohody. Bohužel mezi členy zastupitelstva v Žatci není vůle vyjít vstříc druhým v této záležitosti, která leč vypadá podružně, ale významem je dosti podstatná. Takže se vážení pro příště obrňme trpělivostí, připravme si svačiny, vezměme si prášky, abychom při jednání nedřímali, jako někteří, neusnuli a mysleme si, že jsme roboti.

Ivana Malířová, Petr Kubeš a Karel Krčmárik, zastupitelé za KSČM v Žatci