Libočanská branka

Dovolím si Vám položit otázku, na kterou si odpovězte sami. Jak jste spokojeni s opravou Libočanské branky (dále jen „branka“), kterou měla nebo možná ještě má ve správě RK pana Martinovského. Oprava byla prováděna někdy od 10. do 12. měsíce roku 2018.  Kvalita provedeného díla, nejen podle mého názoru, hrozná. Rovněž v této věci připojujeme fotografie.  Až po kritice na jednání zastupitelstva byla provedena reklamace a částečná oprava. Paní starostku jsem na jednání zastupitelstva požádal, aby, až bude mít čas, šla zhodnotit výsledek díla v hodnotě okolo 500 000,-Kč. Na dalším jednání zastupitelstva na otázku, jak se ji oprava branky líbila, zazněla odpověď, nejsem stavař. Když půjdete Libočanskou brankou směrem do Podměstí, nebude od věci si u východu z branky všimnout opadávající omítky. Vím, že všichni, kdo tam půjdou nebudou stavaři, jsem přesvědčený, že i osoby bez stavařského vzdělání poznají, že se jedná o nekvalitně provedenou práci.   To vše, co je shora napsané, je možné slyšet a vidět na www stránkách města, kde jsou zveřejněny audionahrávky a videozáznamy z jednání zastupitelstva. Dovoluji si přiložit pár snímků pro ty, co Libočanskou brankou nechodí.

Závady na přiložených fotografiích 1-4 odstraněny po kritice na zastupitelstvu. Stav na fotografiích 5-7 k datu 21.11.2019.

Karel Krčmarik, zastupitel

bývalý Dreherův pivovar Žatec

Solventní kupec není.

Kolem dokola, paní starostkou slibovaný solventní kupec nemovitostí bývalé Fruty, není. 26.7 mil. Kč z městského účtu je pryč. Pravda, máme zchátralé budovy a nevíme co s nimi. Peníze na nákladnou opravu město nemá. Podle nedávného vyjádření paní starostky, by to měla zachránit dotace. Pokud by se snad čtenáři domnívali, že město koupilo celý areál bývalé Fruty, není tomu tak. „Novodobé“ stavby jsou ve vlastnictví jiných osob. Město vlastní pouze stavby bývalého Dreherova exportního pivovaru. Co je na celém případu zajímavé, že se paní starostka u České spořitelny a.s., nezajímala o důvody, proč město po 26.06.2018 neobdrželo finální rozhodnutí, jak bylo slibováno.

Parcely, které byly součástí koupě Fruty, mají podle paní starostky „přidanou hodnotu“ a „rozvojový potenciál“. Co tím paní starostka mínila? Mínila tím, že pozemky lze využít pro výstavbu na bydlení. Podstatnou otázkou je, kdo onu „přidanou hodnotu“ či „rozvojový potenciál“ využije. Přeji si, aby město „přidanou hodnotu“, či „rozvojový potenciál“, nevyužilo. Důvod mého přání vysvětlím později. Město koupí Fruty získalo cca. 8.7 ha. pozemků. Bylo uvažováno tak, že město onomu významnému a solventnímu investorovi prodá pouze zchátralé stavby a pozemky pod nimi. A 8.7 ha. zůstane v majetku města za účelem přípravy parcel k výstavbě.

Jedním z proklamovaných důvodů, proč město musí zajišťovat rozvoj bydlení investicemi do sítí a komunikací, byl nárůst obyvatel. S nárůstem obyvatel hlášených k pobytu ve městě, souvisí větší příjem financí do rozpočtu města. Jak to ve skutečnosti s nárůstem obyvatel je? V roce 2006 bylo v evidenci obyvatel vedeno 19 431. Město do sítí na Kamenném vršku investovalo nemalé finanční prostředky, prodejem parcel se městu nevrátily. Podstatné je však to, že k 31.12.2018 poklesl stav evidovaných obyvatel města na 18 878. Nejedná se o žádný nárůst, naopak o úbytek 553 evidenčně vedených obyvatel.

Karel Krčmárik, zastupitel

bývalý Dreherův pivovar Žatec

„Realitní kancelář – město Žatec s.r.o.“

Čím jiným je koupě nemovitostí bývalého Dreherova exportního pivovaru? Ničím jiným, než-li obchodem, který je v novodobých dějinách města Žatec zřejmě ojedinělý. Příspěvek byl zveřejněn v Žateckém zpravodaji, protože je koupě provázena určitými nejasnostmi, považuji za důležité jeho širší publikování.

Zn. Vykupujeme nemovitosti, platíme rychle.

   Stávalo se, stává se a stávat se bude, že je někdy nutné v zastupitelstvu projednat materiál, který nesnese odkladu, a proto je zastupitelům předložen v den jednání, tzv. “na stůl.”

   Dne 21. 6. 2018 jsme na stůl dostali materiál o 32 stranách, který pojednával o koupi objektů bývalé Fruty. Kupujícím objektů bylo město. Co na tom, že nebyla náležitě připravena kupní smlouva, vždyť kupní cena byla pouhých 26,7 mil. Kč. Co na tom, že areál je v horším stavebně technickém stavu a většina výrobního zařízení je nefunkční. Musíme to projednat nyní, současný majitel počká pouze týden. A když projednat, tak jedině s kladným výsledkem. Jedenáct zastupitelů pro koupi ruku zvedlo.

   Určitě si pokládáte otázku, co s objekty bude město dělat? “Odpovídám, nic.”  Město je pouhým překupníkem. I kdyby nebylo pouhým překupníkem, odpovědi na záměr využití objektů se nikdo zřejmě nedočká. Peníze na tak nákladnou opravu město ani nemá. Pokud si dobře vzpomínám,  oprava by měla stát, střízlivým odhadem, minimálně 500 mil. Kč. 

   Paní starostka, jak neustále opakuje, ví o solventním investorovi. Jméno však nezná. Údajně za něho jedná Investiční oddělení České spořitelny, a.s.  Bude prý platit v hotovosti, nepotřebuje úvěr, a to ani na rekonstrukci.  “Investor má vynikající podnikatelský záměr, nejsem kompetentní jej zveřejňovat,”  řekla paní starostka.

   Z projevu paní starostky na jednání zastupitelstva dne 21. 6. 2018 zazněla informace, že „ …představenstvo společnosti, poměrně významné a finančně silné, bude zasedat příští týden, pravděpodobně v úterý. V úterý v podvečer dostaneme finální rozhodnutí.“  Ve středu se rozjede další kolečko.  Město začne připravovat smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Nevím,  kolik již uplynulo týdnů, žádná smlouva prozatím nebyla zastupitelům předložena. Možná ani Rada o ničem neví, výjimkou snad bude paní starostka, která však nesmí nic odhalit – prozradit.

   Dovolím si uvést dvě závažné skutečnosti.

   První závažná skutečnost. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by obce mohly prodat cokoliv, předem určenému zájemci. V Žatci možná přišli na to, jak to udělat. Obec má za povinnost svůj záměr o prodeji vždy zveřejnit, minimálně na 15 dnů. Výjimka z této zákonné povinnosti není. Proto je divné, jak paní starostka může neustále opakovat, že je na koupi zajištěn solventní investor.

   Druhou závažnou skutečností je to, že Rada nezajistila před jednáním o koupi zastupitelům prohlídku kupovaných objektů. Možná některý ze souhlasně  hlasujících zastupitelů, který o připravované koupi objektů věděl, provedl prohlídku z vlastní iniciativy. Možná. Ti zastupitelé, co objekty neviděli a hlasovali pro, se takto určitě nechovají, pokud jde o jejich  soukromý obchod. Vše si dokonale prohlédnou. Zejména pak dům, pozemek, byt. Když to přeženu, důkladně si před koupí prohlédnou i králíkárnu, a to ze všech šesti stran, aby měli jistotu, že na králíky nebude střechou pršet.

   Dnes zřejmě nikdo neví, jak to se solventním investorem je. Podle vyjádření paní starostky se v USA čeká na schválení „balíčku“. Jakého, nebylo upřesněno. Snad ne balíčku finančního na investici v ČR. Vždyť to má být investor bonitní a podle vyjádření Investičního oddělení České spořitelny, a.s. a řečeno slovy paní starostky, nebude úvěr potřebovat.

   Za dobu svého působení ve funkci zastupitele jsem se naučil být v některých případech podezíravý, je tomu tak i v případě koupě bývalé Fruty. Součástí koupě je více jak 8 hektarů pozemků, které lze využít k bytové výstavbě. Nebyl toto hlavní záměr pro koupi, aby „jiný skrytý“ investor koupil právě tyto pozemky a městu zbudou chátrající objekty?

   Závěrem musím uznat, že režie v podání paní starostky o projednání koupě objektů byla brilantní.

https://www.youtube.com/watch?v=SgakxQAtoW4

    Tímto příspěvkem informace o koupi bývalého Dreherova exportního pivovaru nekončí.

Foto níže: Ivana Malířová

                                                                                                                                                 Karel Krčmárik, zastupitel

zatecotevrene.cz

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás si zajisté vzpomenou na webové stránky s názvem „Žatec otevřeně“, které byly provozovány v letech 2010 – 2014. Smyslem těchto stránek bylo podávání informací o dění ve městě, zejména pak o způsobu řízení města Žatec. Samozřejmě, že se v obsahu článků neobjevovaly informace o slavnostním stříhání pásek, či fota z různých projevů vedoucích představitelů města při příležitosti oslav. Obsah článků byl zaměřený na věci, které není možné si přečíst v městském periodiku nebo v tiskovinách vedení městu nakloněných. Autory článků byli jak zastupitelé nespokojení s tím či oním, tak i občané, kteří chtěli vyjádřit svůj kritický názor.

I když se říká, že opakovaně do stejné řeky nevstoupíš, rozhodli jsme se do stejné řeky vstoupit. V měsíci listopadu 2019 opětovně zřizujeme webové stránky pod stejným názvem, jak tomu bylo před lety. Důvodů je několik. Rádi bychom čtenářům přiblížili třeba i trochu jiný pohled s kritickým akcentem, jiným než je v oficiálním městském periodiku.  Další důvod spočívá v tom, že zastupitelé za KSČM nemají možnost se vyjadřovat k věcem, které jsou pouze v kompetenci Rady města. Z našeho pohledu nejsou vždy prosazovány, či řešeny věci, které by městu zcela prospívaly. A v neposlední řadě bychom rádi nasměrovali náš pohled na péči o majetek ve vlastnictví města a rovněž na kontrolní mechanismy.

Zajisté si kladete otázku, proč nejsme konkrétní. Konkrétně se budeme vyjadřovat v jednotlivých příspěvcích, přičemž některé z nich budou provázeny fotografiemi. Fotografie budou dokumentovat to, že obsah článků není snůška pomluv, výmyslů, či čehokoliv jiného.

Nejsme samozřejmě ti, kteří se o sobě domnívají, že jsou neomylní.  Jak se říká, jsme jen lidé. Ale budeme se snažit představit Vám své názory na městské záležitosti. Pochopitelně, každý může mít na stejnou věc jiný pohled, přesto jsme se rozhodli nedělat webové stránky diskuzní. Každý z občanů má právo se účastnit jednání zastupitelstva, pokládat otázky členům vedení města i jednotlivým zastupitelům. Na městských stránkách máte rovněž kontakty jak na zastupitele, tak i vedení města.

   Budeme doufat, že informace přispěvateli zveřejňované, budou podnětem pro větší zájem občanů města o dění v Žatci, způsob vedení úřadu a řešení každodenních problémů.

Za počáteční přispěvatele
Karel Krčmárik, Ivana Malířová, Petr Kubeš