bývalý Dreherův pivovar Žatec

„Realitní kancelář – město Žatec s.r.o.“

Čím jiným je koupě nemovitostí bývalého Dreherova exportního pivovaru? Ničím jiným, než-li obchodem, který je v novodobých dějinách města Žatec zřejmě ojedinělý. Příspěvek byl zveřejněn v Žateckém zpravodaji, protože je koupě provázena určitými nejasnostmi, považuji za důležité jeho širší publikování.

Zn. Vykupujeme nemovitosti, platíme rychle.

   Stávalo se, stává se a stávat se bude, že je někdy nutné v zastupitelstvu projednat materiál, který nesnese odkladu, a proto je zastupitelům předložen v den jednání, tzv. “na stůl.”

   Dne 21. 6. 2018 jsme na stůl dostali materiál o 32 stranách, který pojednával o koupi objektů bývalé Fruty. Kupujícím objektů bylo město. Co na tom, že nebyla náležitě připravena kupní smlouva, vždyť kupní cena byla pouhých 26,7 mil. Kč. Co na tom, že areál je v horším stavebně technickém stavu a většina výrobního zařízení je nefunkční. Musíme to projednat nyní, současný majitel počká pouze týden. A když projednat, tak jedině s kladným výsledkem. Jedenáct zastupitelů pro koupi ruku zvedlo.

   Určitě si pokládáte otázku, co s objekty bude město dělat? “Odpovídám, nic.”  Město je pouhým překupníkem. I kdyby nebylo pouhým překupníkem, odpovědi na záměr využití objektů se nikdo zřejmě nedočká. Peníze na tak nákladnou opravu město ani nemá. Pokud si dobře vzpomínám,  oprava by měla stát, střízlivým odhadem, minimálně 500 mil. Kč. 

   Paní starostka, jak neustále opakuje, ví o solventním investorovi. Jméno však nezná. Údajně za něho jedná Investiční oddělení České spořitelny, a.s.  Bude prý platit v hotovosti, nepotřebuje úvěr, a to ani na rekonstrukci.  “Investor má vynikající podnikatelský záměr, nejsem kompetentní jej zveřejňovat,”  řekla paní starostka.

   Z projevu paní starostky na jednání zastupitelstva dne 21. 6. 2018 zazněla informace, že „ …představenstvo společnosti, poměrně významné a finančně silné, bude zasedat příští týden, pravděpodobně v úterý. V úterý v podvečer dostaneme finální rozhodnutí.“  Ve středu se rozjede další kolečko.  Město začne připravovat smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Nevím,  kolik již uplynulo týdnů, žádná smlouva prozatím nebyla zastupitelům předložena. Možná ani Rada o ničem neví, výjimkou snad bude paní starostka, která však nesmí nic odhalit – prozradit.

   Dovolím si uvést dvě závažné skutečnosti.

   První závažná skutečnost. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by obce mohly prodat cokoliv, předem určenému zájemci. V Žatci možná přišli na to, jak to udělat. Obec má za povinnost svůj záměr o prodeji vždy zveřejnit, minimálně na 15 dnů. Výjimka z této zákonné povinnosti není. Proto je divné, jak paní starostka může neustále opakovat, že je na koupi zajištěn solventní investor.

   Druhou závažnou skutečností je to, že Rada nezajistila před jednáním o koupi zastupitelům prohlídku kupovaných objektů. Možná některý ze souhlasně  hlasujících zastupitelů, který o připravované koupi objektů věděl, provedl prohlídku z vlastní iniciativy. Možná. Ti zastupitelé, co objekty neviděli a hlasovali pro, se takto určitě nechovají, pokud jde o jejich  soukromý obchod. Vše si dokonale prohlédnou. Zejména pak dům, pozemek, byt. Když to přeženu, důkladně si před koupí prohlédnou i králíkárnu, a to ze všech šesti stran, aby měli jistotu, že na králíky nebude střechou pršet.

   Dnes zřejmě nikdo neví, jak to se solventním investorem je. Podle vyjádření paní starostky se v USA čeká na schválení „balíčku“. Jakého, nebylo upřesněno. Snad ne balíčku finančního na investici v ČR. Vždyť to má být investor bonitní a podle vyjádření Investičního oddělení České spořitelny, a.s. a řečeno slovy paní starostky, nebude úvěr potřebovat.

   Za dobu svého působení ve funkci zastupitele jsem se naučil být v některých případech podezíravý, je tomu tak i v případě koupě bývalé Fruty. Součástí koupě je více jak 8 hektarů pozemků, které lze využít k bytové výstavbě. Nebyl toto hlavní záměr pro koupi, aby „jiný skrytý“ investor koupil právě tyto pozemky a městu zbudou chátrající objekty?

   Závěrem musím uznat, že režie v podání paní starostky o projednání koupě objektů byla brilantní.

https://www.youtube.com/watch?v=SgakxQAtoW4

    Tímto příspěvkem informace o koupi bývalého Dreherova exportního pivovaru nekončí.

Foto níže: Ivana Malířová

                                                                                                                                                 Karel Krčmárik, zastupitel

zatecotevrene.cz

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás si zajisté vzpomenou na webové stránky s názvem „Žatec otevřeně“, které byly provozovány v letech 2010 – 2014. Smyslem těchto stránek bylo podávání informací o dění ve městě, zejména pak o způsobu řízení města Žatec. Samozřejmě, že se v obsahu článků neobjevovaly informace o slavnostním stříhání pásek, či fota z různých projevů vedoucích představitelů města při příležitosti oslav. Obsah článků byl zaměřený na věci, které není možné si přečíst v městském periodiku nebo v tiskovinách vedení městu nakloněných. Autory článků byli jak zastupitelé nespokojení s tím či oním, tak i občané, kteří chtěli vyjádřit svůj kritický názor.

I když se říká, že opakovaně do stejné řeky nevstoupíš, rozhodli jsme se do stejné řeky vstoupit. V měsíci listopadu 2019 opětovně zřizujeme webové stránky pod stejným názvem, jak tomu bylo před lety. Důvodů je několik. Rádi bychom čtenářům přiblížili třeba i trochu jiný pohled s kritickým akcentem, jiným než je v oficiálním městském periodiku.  Další důvod spočívá v tom, že zastupitelé za KSČM nemají možnost se vyjadřovat k věcem, které jsou pouze v kompetenci Rady města. Z našeho pohledu nejsou vždy prosazovány, či řešeny věci, které by městu zcela prospívaly. A v neposlední řadě bychom rádi nasměrovali náš pohled na péči o majetek ve vlastnictví města a rovněž na kontrolní mechanismy.

Zajisté si kladete otázku, proč nejsme konkrétní. Konkrétně se budeme vyjadřovat v jednotlivých příspěvcích, přičemž některé z nich budou provázeny fotografiemi. Fotografie budou dokumentovat to, že obsah článků není snůška pomluv, výmyslů, či čehokoliv jiného.

Nejsme samozřejmě ti, kteří se o sobě domnívají, že jsou neomylní.  Jak se říká, jsme jen lidé. Ale budeme se snažit představit Vám své názory na městské záležitosti. Pochopitelně, každý může mít na stejnou věc jiný pohled, přesto jsme se rozhodli nedělat webové stránky diskuzní. Každý z občanů má právo se účastnit jednání zastupitelstva, pokládat otázky členům vedení města i jednotlivým zastupitelům. Na městských stránkách máte rovněž kontakty jak na zastupitele, tak i vedení města.

   Budeme doufat, že informace přispěvateli zveřejňované, budou podnětem pro větší zájem občanů města o dění v Žatci, způsob vedení úřadu a řešení každodenních problémů.

Za počáteční přispěvatele
Karel Krčmárik, Ivana Malířová, Petr Kubeš