zatecotevrene.cz

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás si zajisté vzpomenou na webové stránky s názvem „Žatec otevřeně“, které byly provozovány v letech 2010 – 2014. Smyslem těchto stránek bylo podávání informací o dění ve městě, zejména pak o způsobu řízení města Žatec. Samozřejmě, že se v obsahu článků neobjevovaly informace o slavnostním stříhání pásek, či fota z různých projevů vedoucích představitelů města při příležitosti oslav. Obsah článků byl zaměřený na věci, které není možné si přečíst v městském periodiku nebo v tiskovinách vedení městu nakloněných. Autory článků byli jak zastupitelé nespokojení s tím či oním, tak i občané, kteří chtěli vyjádřit svůj kritický názor.

I když se říká, že opakovaně do stejné řeky nevstoupíš, rozhodli jsme se do stejné řeky vstoupit. V měsíci listopadu 2019 opětovně zřizujeme webové stránky pod stejným názvem, jak tomu bylo před lety. Důvodů je několik. Rádi bychom čtenářům přiblížili třeba i trochu jiný pohled s kritickým akcentem, jiným než je v oficiálním městském periodiku.  Další důvod spočívá v tom, že zastupitelé za KSČM nemají možnost se vyjadřovat k věcem, které jsou pouze v kompetenci Rady města. Z našeho pohledu nejsou vždy prosazovány, či řešeny věci, které by městu zcela prospívaly. A v neposlední řadě bychom rádi nasměrovali náš pohled na péči o majetek ve vlastnictví města a rovněž na kontrolní mechanismy.

Zajisté si kladete otázku, proč nejsme konkrétní. Konkrétně se budeme vyjadřovat v jednotlivých příspěvcích, přičemž některé z nich budou provázeny fotografiemi. Fotografie budou dokumentovat to, že obsah článků není snůška pomluv, výmyslů, či čehokoliv jiného.

Nejsme samozřejmě ti, kteří se o sobě domnívají, že jsou neomylní.  Jak se říká, jsme jen lidé. Ale budeme se snažit představit Vám své názory na městské záležitosti. Pochopitelně, každý může mít na stejnou věc jiný pohled, přesto jsme se rozhodli nedělat webové stránky diskuzní. Každý z občanů má právo se účastnit jednání zastupitelstva, pokládat otázky členům vedení města i jednotlivým zastupitelům. Na městských stránkách máte rovněž kontakty jak na zastupitele, tak i vedení města.

   Budeme doufat, že informace přispěvateli zveřejňované, budou podnětem pro větší zájem občanů města o dění v Žatci, způsob vedení úřadu a řešení každodenních problémů.

Za počáteční přispěvatele
Karel Krčmárik, Ivana Malířová, Petr Kubeš