CHRONICKÉ STAVY EXISTUJÍ NEJEN V MEDECÍNĚ

Chronickým stavem je možné pojmenovat jednání společnosti HP-PELZER, k.s., dnes s.r.o., a to s ohledem na dlouhotrvající, v našem případě, setrvalý stav neplnění slibů a porušování, zejména stavebních, možná i jiných předpisů. Dovolím si krátké zdůvodnění mého tvrzení. Píše se 30.09.1999. Ten den není pro světové dějiny ničím významný, alespoň o tom nevím. Významný je pro město Žatec, na jehož území vstupuje zahraniční investor na výrobu izolačních materiálů do automobilů.  HP-PELZER. k.s..  Pro zajištění přístupu do areálu, uzavírá město s tímto investorem smlouvu o nájmu pozemku na jeden rok. Investor měl v období roku vybudovat a zkolaudovat na pronajatých parcelách komunikaci. Poté měly být parcely investorovi prodané. Během pronájmu investor nic nevybudoval, dokonce ani nic budovat nezačal. Slib ohledně výstavby komunikace tedy nesplnil. 

Píše se 03.11.2000. To je datum uzavření dodatku k shora uvedené nájemní smlouvě. Dodatek, stejně tak jako smlouva, je uzavřený na jeden rok s tím, že HP-PELZER, k.s. za dobu pronájmu vybuduje komunikaci a následně budou parcely prodány.  Výstavbu komunikace společnost neuskutečnila, dokonce ani nezačala.  30.12.2001 smlouva o nájmu pozemku končí uplynutím času. Nyní přichází „zlatý hřeb večera“. Nevím, jak se to mohlo stát, vlastně vím, nedbalostí některých pracovníků úřadu města Žatec. Od 30. 12.2001, společnost HP-PELZER k.s. v užívání parcel pokračuje, věřte nevěřte, celých 16 let, 6 měsíců a 16 dní bez právního důvodu a bez placení nájemného. Společnost HP-PELZER, k.s. se k placení nemá, proč by také platila, když nikdo z příslušného odboru MÚ Žatec pronajaté pozemky nepožaduje předat, nikdo z dalšího příslušného odboru se nezajímá, proč není nájemné na účet města připisované. Selhaly úplně všechny mechanismy, co selhat mohly.                        

Musím uvést, že HP-PELZER s.r.o. městu za neoprávněné užívání parcel dodatečně doplatil 398.016,-Kč.                                                                                                                                              Chronický stav ze strany výše uvedené společnosti, dlouhodobě pokračuje na jiném úseku. Nepovoleně provozuje objekty a v nich nepovolenou výrobu. Přes nesčetné sliby statutárních orgánů společnosti k nápravě stavu nedošlo.  Nepomohly ani pokuty, v součtu dosahující milionů korun. Společnost nerespektuje rozhodnutí Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Žatec (stavební úřad) k ukončení činnosti. Podle dostupných informací je skutečnost taková, že vymahatelnost práva je zdlouhavá, laik by řekl, v řešeném případu přímo nemožná. Stavební úřad namísto toho, aby využíval čas na smysluplnější činnosti, se musí neustále zabývat opakovanými žádostmi společnosti o dodatečné povolení staveb. K ničemu to nevede, protože společnost rozhodnutí stavebního úřadu vesměs nerespektuje.

Už věříte, že chronické nejsou pouze nemoci?  Chronické může být také neplnění slibů a nerespektování právních předpisů, jak nám to společnost HP-Pelzer s.r.o. dokazuje dlouhé roky. Při jednáních zastupitelů města Žatec se statutárními zástupci společnosti, na můj několikrát opakovaný dotaz, zda by si společnost dovolila porušovat právní předpisy ve Spolkové republice Německo tak jako v Žatci, zazněla odpověď, „ Na to vám neodpovím“.

Také se Vám zdá, že se společnost území města chová jako v kolonii?

 

Karel Krčmárik