JAKÉ BYLY DLUHY A JAK BYLY ZAPLACENY

Odpovědi pana místostarosty pana J. Špičky jasně dokumentují, že městská firma sloužila jako podnikatelský inkubátor, řekl bych, že něco víc jak podnikatelský inkubátor. Ovšem ne každému se podaří, aby zkoušel svoje podnikatelské (ne) schopnosti na účet zřizovatele, tedy na účet města. Pan místostarosta zdokumentoval, že veškeré dluhy zaplatilo město, i když to tak na první pohled nevypadá. Ve skutečnosti to tak je. CHCHP si v rámci rozpočtu požádá o určitou sumu peněz, které však nepotřebuje na provoz – činnost, ale na pokrytí dluhů.                            Z plánovaného rozpočtu CHCHP byla placena i obnova zeleně, která byla poničená lajdáckým přístup k práci, ovšem pod bedlivým dohledem pana místostarosty.                                                                                                                                                                                                                        Pokud pan místostarosta v jedné z odpovědí uvádí, že půjčka ve výši 2.5 mil. Kč bude splácena ( 0.5 mil. Kč/rok) z pronájmu restaurace, musíme se zeptat, nemělo být nájemné výnosem, které mělo být použito na opravy, popřípadě na jiné náklady, aby se snížily nároky na rozpočet CHCHP?                                                                                                                                                                                                                    Červeně označený text jsou odpovědi pana místostarosty Špičky, který jak jsem si všiml na výlepových plochách, kandiduje do Poslanecké sněmovny ČR. Jen víc takových odborníků v řízení státu.

– z jakých zdrojů byly zaplaceny neuhrazené faktury za rok 2018: 105 983, 96 Kč., neuhrazené faktury za rok 2019: 728 806,15 Kč., neevidované dlužné faktury z minulých období: 27 557,00 Kč.                                                                                                                                                  Vše bylo uhrazeno obratem (po ověření a kontrole oprávněnosti těchto závazků) z rozpočtu CHCHP na rok 2020.

– z jakých zdrojů byly zaplaceny pokuty a penále ve výši 186 004,-Kč                                                                                                                                Vše bylo uhrazeno obratem (po ověření a kontrole oprávněnosti) z rozpočtu CHCHP na rok 2020. Rozhodnutí o případném vymáhání této částky řeší RM.

– z jakých zdrojů a v jaké výši byla zaplacena obnova výsadby v Klášterní zahradě za původně zničenou v důsledku nedostatečné péče.              V roce 2020 nic významného placeno nebylo, vše svépomocí zaměstnanců či z darů. V roce 2021 je už údržba a postupná obnova hrazena z plánovaného rozpočtu CHCHP na 2021.                                                                                                                                                                                Moje poznámka. Všimněte si v odpovědi obratu „…nic významného placeno nebylo…“ Jak je vidět, tak pan místostarosta rozlišuje významné a bezvýznamné platby, určitě pouze do doby, dokud je placeno z městských peněz. Pokud platí ze svého, je pro něho určitě každá platba významná.

– z jakých zdrojů, pokud vůbec, je splácena půjčka 2.5 mil. Kč, poskytnutá organizaci na zaplacení dluhu na soc. pojištění.                                Momentálně tato půjčka není splácena, plán byl, že bude splácena z pronájmu restaurace. Restaurace zatím není pronajata. Termín první splátky je do 31.12.2021. Může se stát, že CHCHP požádá město o odložení první splátky, záleží na finanční situaci CHCHP ke konci roku.    Moje poznámka. Možná si splátku zaplatí město samo sobě, zjistíme to z požadavku CHCHP na rozpočet roku 2022.

– kdo a z jakých zdrojů zaplatí penále vypočtené za neplacení soc. pojištění 170.136,53,-Kč.                                                                                            Penále bylo uhrazeno ihned po jeho vyčíslení ze strany OSSZ v roce 2021 z rozpočtu CHCHP na rok 2021. Rozhodnutí o případném vymáhání této částky řeší RM.

Karel Krčmárik, zastupitel