Jaký je dluh a kolik bude zaplaceno?

Přestože rada města přijala řadu usnesení, výsledek žádný. Více jak rok od skončení pracovního poměru bývalého zastupujícího ředitele rada čeká, zda laskavě uzná jakýsi dluh. Jakýsi proto, že se v žádném usnesení rady výše dluhu neobjevuje. Možná, že si z níže uvedených peněžních částek bývalý zastupující ředitel nějakou vybere. Protože je vše zahaleno do roušky tajemství, požádal jsem pana místostarostu o odpovědi na níže položené otázky. Odpověď zveřejním. 

 

Pane místostarosto Špičko, v souladu s ustanovením § 82 písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, na Vás jako člena rady a osoby mající na starosti Chrám chmele a piva CZ, příspěvková organizace ( dále jen „organizace“), vznáším následující dotazy.

– z jakých zdrojů byly zaplaceny neuhrazené faktury za rok 2018: 105 983, 96 Kč., neuhrazené faktury za rok 2019: 728 806,15 Kč., neevidované a tudíž nezaplacené  faktury z minulých období: 27 557,00 Kč.                                                                                                                – z jakých zdrojů byly zaplaceny pokuty a penále ve výši 186 004,-Kč
– z jakých zdrojů a v jaké výši byla zaplacena obnova výsadby v Klášterní zahradě, za původně zničenou v důsledku nedostatečné péče              – z jakých zdrojů, pokud vůbec, je splácena půjčka 2.5 mil. Kč, poskytnutá organizaci na zaplacení dluhu na soc. pojištění.                                  – kdo a z jakých zdrojů zaplatí penále vypočtené za neplacení soc. pojištění 170.136,53,-Kč.

Vaši odpověď očekávám v zákonné lhůtě.

Karel Krčmárik, zastupitel