„Jednám“

Vážení čtenáři, také se domníváte, že moje hodnocení péče o některé nemovitosti v majetku města, o které se staral pan V. Martinovský, bylo neobjektivní?  Z vyjádření paní starostky vyplynulo, že pan Martinovský podal výpověď smlouvy, a to právě s ohledem na moje neobjektivní hodnocení jeho práce se kterou pečuje o jemu svěřené nemovitosti. Jsem přesvědčený, že snímky vily u Lidlu, bývalé výměníkové stanice ve Studentské ulici, bývalého Posádkového domu armády (PDA) vypovídají o hodnocení objektivním a neznalosti paní starostky, jak je o majetek pečováno.

    Jak šel čas: v šestiměsíční výpovědní lhůtě, která počala běžet 1.1.2019, Rada města pod vedením paní starostky nevypsala výběrové řízení na nového správce bytového a nebytového fondu, který pan Martinovský pro město spravoval. Jediné, co bylo ve výpovědní lhůtě realizováno, bylo ukončení „správy“ těch nemovitostí, o nichž jsem se na jednání zastupitelstva zmínil jako o zanedbaných. Správa bytového fondu pokračovala ještě po výpovědní lhůtě, tedy po měsíci červnu 2019. Smlouva již skončila a město díky nečinnosti Rady, dávalo a možná ještě na každý měsíc dává jmenovanému objednávky, jinak by se neměl kdo starat o evidenci nájmů a plnění dalších povinností s pronájmem městských bytů spojených. Na dotaz při jednání Zastupitelstva, dne 24.10.2019, proč ještě nebylo vypsané výběrové řízení na nového správce, paní starostka odpovědět nedokázala. Odbyla to pouhým konstatováním, „jednám“.  Jednala 10 měsíců. Výsledek jednání, problémové nemovitosti zůstaly na starost městu.  Předpokládám, že nejen pouze z mého pohledu, docházelo a možné ještě dochází ze strany Rady, resp. některých jejich členů k obcházení  Zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Paní starostka, která je jako senátorka v pozici zákonodárce, je jiného mínění – nic neporušujeme.  Pro objektivnost shora popsaného přikládám odkaz na internetové stránky, kde je možné sledovat průběh jednání okolo dané problematiky. Závěrem uvádím, že za přispění většiny zastupitelů, se dne 28. 11. 2019 podařilo přijmout upravené usnesení, kterým se Radě města ukládá výběrové řízení vypsat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Karel Krčmárik, zastupitel