Libočanská branka

Dovolím si Vám položit otázku, na kterou si odpovězte sami. Jak jste spokojeni s opravou Libočanské branky (dále jen „branka“), kterou měla nebo možná ještě má ve správě RK pana Martinovského. Oprava byla prováděna někdy od 10. do 12. měsíce roku 2018.  Kvalita provedeného díla, nejen podle mého názoru, hrozná. Rovněž v této věci připojujeme fotografie.  Až po kritice na jednání zastupitelstva byla provedena reklamace a částečná oprava. Paní starostku jsem na jednání zastupitelstva požádal, aby, až bude mít čas, šla zhodnotit výsledek díla v hodnotě okolo 500 000,-Kč. Na dalším jednání zastupitelstva na otázku, jak se ji oprava branky líbila, zazněla odpověď, nejsem stavař. Když půjdete Libočanskou brankou směrem do Podměstí, nebude od věci si u východu z branky všimnout opadávající omítky. Vím, že všichni, kdo tam půjdou nebudou stavaři, jsem přesvědčený, že i osoby bez stavařského vzdělání poznají, že se jedná o nekvalitně provedenou práci.   To vše, co je shora napsané, je možné slyšet a vidět na www stránkách města, kde jsou zveřejněny audionahrávky a videozáznamy z jednání zastupitelstva. Dovoluji si přiložit pár snímků pro ty, co Libočanskou brankou nechodí.

Závady na přiložených fotografiích 1-4 odstraněny po kritice na zastupitelstvu. Stav na fotografiích 5-7 k datu 21.11.2019.

Karel Krčmarik, zastupitel