NÁJEMNÍ BYTY ČI REKONSTRUKCE AREÁLU FRUTY – CO POTŘEBUJÍ OBČANÉ MĚSTA VÍCE?

V příspěvku „Společenský život města se stále rozrůstá a vylepšuje“ se paní starostka mimo jiné zmiňuje o nájemním bydlení,  uvádí několik lokalit, kde již soukromí investoři začali stavět, ale i ty, kde lze stavět. Pominu zde to, že společenský život města a nájemní bydlení jsou dvě různé kategorie. Víc mi vadí, že paní starostka zapomněla uvést, jaké kroky pro nájemní bydlení bude činit nebo činilo město. Pouze město může být garantem nájemního bydlení za přijatelné nájemné. Nejsme zastánci takové investice, jakou město předvedlo na akci „Kamenný vršek“. Viz. Akce „KAMENNÝ VRŠEK – Zatecotevrene. Jednoduchou matematikou lze z podkladů dodaných městem odvodit, že rozdíl mezi náklady a výnosy z prodeje parcel, činil (slovy: mínus) – 67.871.000,-Kč.

S jakými představami ohledně zlepšení nájemního bydlení do nadcházejících voleb kandidáti KSČM a nezávislí? Je to družstevní bydlení v domech, postavených bytovým družstvem založeným městem.  Že to není možné? Uděláme vše proto, aby to vyšlo. Všichni vědí, že zdaleka ne každý si v dnešní době může dovolit platit tržní nájemné. Nehodláme proto nečinně přihlížet praktikám obchodníků s chudobou. Městské samosprávy jsou zde přece mimo jiné i od toho, aby se staraly o sociální potřeby lidí, kteří nežijí v hmotném dostatku.

V příspěvku „Město má připravené peníze na studii využití Dreherova pivovaru“ (bývalá Fruta), paní starostka vítězoslavně oznamuje, že budou finance na vypracování studie, aby se město mimo jiné vůbec dozvědělo, k jakému účelu objekty a pozemky využije.  Mají občané města tomu rozumět tak , že město 11 hlasy zastupitelů odsouhlasilo  koupi staveb ( ne všech) a pozemků bývalé Fruty za 27.0 milionů korun a doposud neví, k čemu je využije. Nikdo ze zastupitelů , kteří pro koupi zvedl ruku, by zcela jistě soukromě  nekoupil nic, natož nemovitý majetek, aniž by věděl , k čemu je potřebný.  Takto se ale nechová řádný hospodář.

Obecně totiž platí, že při nabývání nemovitého majetku do majetku obce je nutné posoudit, zda samotné nabytí nemovitého majetku je výhodné ve prospěch obce a jejich občanů. Budoucí nabytí daného majetku je nutné rovněž posoudit z pohledu péče řádného hospodáře. Tomu se tak v případě koupě bývalé Fruty nestalo.

Vedení města, pokud je to pro něho z hlediska PR výhodné rádo pořádá dne otevřených dveří  či jiné prohlídky. V Dreherově pivovaru určitě nic takového neproběhlo. Po koupi areálu se hovořilo o nákladech na opravu ve výši půl miliardy, dnes se již mluví o 1.0 miliardě, a to v době, kdy čelíme energetické krizi a obrovskému schodku státního rozpočtu.  Přejeme všem občanům a návštěvníkům města, aby před zahájením oprav pivovaru byla opravena komunikace před poštou, protože později by na tuto opravu nemusely v rozpočtu města finance zbýt. Měšec s dukáty je pouze jeden a není bezedný.  Solventní kupec není. – Zatecotevrene, „Realitní kancelář – město Žatec s.r.o.“ – Zatecotevrene.

Město – s péčí řádného hospodáře.

Karel Krčmárik – zastupitel