Není turistika jako turistika

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací na místa svého obvyklého pobytu.

Je léto a lidé provozují turistiku, která je definovaná v první větě tohoto příspěvku. V našich krajinách je ale také rozšířeným jevem jiný druh turistiky, turistika politická. Ale jak vidno, občan se diví a politik cestuje z jedné politické strany či sdružení do druhé/ho. Vyčetl jsem, že se to nazývá „politická prostituce.“ Jsem přesvědčen o tom, že oněm politickým turistům nejde ani tak o blaho voličů ani o to, jaký a čí volební program budou prosazovat. Hlavní je křeslo, i když jsem se od jedné nejmenované rádoby političky dočetl „je to jenom práce“. Jak pro koho.

Nejsem překvapený, že i Žatec má svého politického turistu (Volba pro město, ANO, Unie sportu a zdraví, Starostové a nezávislí), určitě všichni vědí, kdo to je. Svoji poltickou karieru hodnotí pozitivně, „skromnost“ ji nechybí a proto výčet pracovních úspěchů paní starostky města Žatec a současné senátorky je nemalý, ovšem pouze v obecné rovině.

Nevadí ji ani do dnes nevysvětlený lobbing pro neznámou společnost mající zájem o koupi areálu bývalé Fruty, který za cca. 27.0 mil. Kč skončil v majetku města. Nevadí ji skandální provozování Chrámu chmele a piva CZ p.o. (CHCHP). Jen tak mimochodem, místostarosta Špička, který má CHCHP na starosti, je asistentem paní senátorky. Není tedy vůbec špatné, pokud život společnosti ovlivňují osoby, které se neumí postarat ani o chod příspěvkové organizaci. To se ani nechci rozepisovat o alkoholu za volantem, který byl ve vystoupení před zastupiteli města nazván zkratkovitým jednáním. Pro normálně uvažujícího občana velice podivuhodné označení řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Že by v tom měl prsty „covid“?

Řekl bych, že Žatec se do širšího povědomí občanů Česka, ale i v zahraničí, dostal díky řízení vozidla paní Mgr. Zdeňkou Hamousovou, pod vlivem alkoholu. Určitě ne díky výčtu „úspěchů“ v Žateckých novinách ze dne 5.srpna 2020.

„Politrukové parlamentních stran, i většiny neparlamentních, si zřejmě myslí, že volič je totální hlupák bez mozku, kterého mohou vodit za nos od rána do večera, od narození až do smrti. Jistě, docela jim k tomuto úsudku nahrává nejeden průzkum veřejného mínění či nejedna internetová diskuse, ale zdá se, že drzost, absence sebereflexe a absolutní pohrdání zdravým úsudkem “obyčejného člověka” přesáhlo všechny meze“ 1)

Chci být optimistou, a proto věřím tomu, že volič v okrese Louny, Rakovník a části Kladna není totální hlupák bez mozku, který se nenechá vodit za nos od rána do večera, od narození až do smrti, jkak je to uvedeno v citaci. Tam kde chybí sebereflexe, musí nastoupit zdraví rozum voličů.

Karel Krčmarik, zastupitel Žatce

1) Karel Kříž 28/03/2013, Politická prostituce, Pravý prostor