Plnění usnesení

Je šestý měsíc roku 2013, kdy stávající firma likvidující komunální odpad v Žatci dostala výpověď smlouvy. Usnesením rady ze dne 10.07.2014 byla výpověď po neúspěšném výběrovém řízení vzata zpět. Po zpětvzetí výpovědi je klid, přestože bylo přijato několik usnesení rady k zjištění nového výběrového řízení. Několikrát byla jednotlivá usnesení revokována (zrušena) a vytvořena usnesení nová. Vždy se nějaký důvod ke změně unesení najde. Zde daná usnesení předkládám k nahlédnutí:

298/16 Podklady pro vyhlášení výběrového řízení

Rada města Žatce ukládá odboru rozvoje a majetku města připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení k zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na katastrálním území města Žatec a jeho místních částí.     T:     30.10.2016

528/18 Informace o plnění úkolů z Rady města Žatce

Rada města Žatce revokuje usnesení č. 298/16 ve znění „Rada města Žatce ukládá odboru rozvoje a majetku města připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení k zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na katastrálním území města Žatec a jeho částí.“               

(pozn. usnesení nové)

Rada města Žatce ukládá odboru místního hospodářství a majetku připravit výběrové řízení na administrátora výběrového řízení na dodavatele k zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na katastrálním území města Žatce a jeho okolí.

                                                                                                                                                                                 T:    30.9.2018

Nic připraveného není, radu řízenou paní starostkou to netrápí, a proto se opětovně najde důvod ke zrušení usnesení a posunutí termínu pro přípravu výběrového řízení.

53/19 Revokace usnesení

Rada města Žatce revokuje usnesení č. 528/18 – Informace o plnění úkolů z Rady města Žatce – a odkládá další jednání k zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů na katastrálním území města Žatce a jeho okolí po vyhodnocení šestiměsíčního provozování sběrného dvora.                                                                                                                                    T:     30.9.2019

Vyhodnocení šestiměsíčního provozu sběrného dvora bylo provedeno. Od 30.09.2019 uplynul další rok a opět nic. Komunální odpad v Žatci sváží stále stejná společnost, ačkoliv snad již skončila se svozem separovaného odpadu. Město za likvidaci odpadu ročně zaplatí více jak 20.0 mil. Kč, což zřejmě pro paní starostku není dostatek peněz na to, aby usnesení byla plněna.

Karel Krčmárik, zastupitel