Předání funkce

Možná jsem s informacemi o Chrámu chmele a piva CZ, p.o. (CHCHP) otravný, ale i přesto je budu podávat do té doby, než bude řádně prověřena činnost místostarosty Špičky popřípadě dalších osob a zastupujícího ředitele ing. Baštýře (ředitel) a do zaplacení toho, co zaplaceno být má.

Předpokládám, že většina z nás při skončení výkonu práce předává nářadí nebo cokoliv jiného co souviselo s výkonem práce. Ne jinak tomu mělo být i při předání funkce ředitele CHCHP. Nebylo. Ředitel si vzal dovolenou, rada ustanovila ředitele nového. To, že v době ustanovení nebude funkce předána městkou radu, zejména pak místostarostu Špičku, nezajímalo. To, že je možné provést komisionální předání funkce nikoho nenapadlo. Nebo se nikdo nechtěl šťourat v nepořádcích, které bylo možné předpokládat.

Jmenovaný místostarosta, který je mimo jiné zodpovědný a placený i za to, jak je (resp. byl) provozovaný CHCHP, se neustále chová, že se jej daný problém netýká. Již jsem informoval o tom, že na CHCHP byla uvalena exekuce pro neplacení DPH – 430 350,-Kč. Neplacení sociálního pojištění se stalo standardem. Dlužná částka přes 3.0 mil. Kč. K tomu ještě penále 1.2 mil. Kč. Po odchodu ředitele se objevilo, že je v účetnictví evidováno cca. 1.5 mil. Kč závazků CHCHP po splatnosti. K tomu ještě přibydou úroky z prodlení, takže dnes s jistotou nikdo neřekne, jaké škody v CHCHP vznikly. Nebyly vymáhány závazky od odběratelů služeb CHCHP. Po několika týdnech se pana ředitele podařilo přimět k tomu, aby funkci předal. Víte co bylo předáno? Pouze potraviny v restauraci a byl zjištěn stav na účtech. Toť vše. O předání tvrdého alkoholu, vína, piva, rozpracované výroby piva, ani slovo. Ani poté pan místostarosta komisionální předání nezorganizoval.

K tomu, aby se městu nezvětšovala ostuda, odsouhlasilo zastupitelstvo, včetně mě, CHCHP poskytnutí půjčky ve výši 2.5 mil. Kč na zaplacení dluhu na sociálním pojištění. Nejen kvůli ostudě bylo nutné dluh zaplatit, také z toho důvodu, aby mohla být na ČSSZ zaslána žádost o prominutí vyměřeného penále. Podle mého názoru se stane, že CHCHP nikdy městu půjčku ve výši 2.5 mil. Kč nevrátí.

Aby nebylo všem kuriozitám konec, přijala rada města toto usnesení: „Rada města Žatce ukládá řediteli příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace ve spolupráci s právníkem a místostarostou města p. Jaroslavem Špičkou jednat s odpovědnými osobami o náhradě škody“.

Úkol zadaný. Jak se však říká, „Vlk se nažral, koza zůstala celá“. Usnesení mělo být splněno do 30.09.2020.

Kdo bude škody zjišťovat, o tom není v usnesení zmínka. Určitě to nebude místostarosta Špička, ten pro usnesení ani nehlasoval. Z toho vyplývá závěr, že to zbyde na nového zastupujícího ředitele. Aniž bych jeho kvality snižoval, nejsem si jist, zda bude schopen, zejména z hlediska časového a s ohledem na nepřehlednost účetnictví, dát dohromady všechny podklady pro výpočet škod.

Karel Krčmárik, zastupitel