Přejmenovávání žateckých ulic

Poslední dobou se hodně diskutuje o možném přejmenování Nerudova náměstí, Žižkova náměstí a také o přejmenování náměstí 5. května. Podle pracovní skupiny by se měla jmenovat Hrnčířské nám. nebo Náměstí Oskara Brázdy, Loretánské a Floriánské. Jsou to údajně historicky doložitelné názvy. Nevím, čím se provinil Jan Neruda, že chce někdo ,,jeho“ náměstí přejmenovat a vypadá to dokonce, jako by se 5. května stalo něco, co se již dnes nehodí. Stejně tak je podle mého soudu, dehonestující měnit název náměstí Jana Žižky. Podle jednoho zastupitele byl ,,banditou“, jak napsal v rozhovoru s tiskem. Hrubě nesouhlasím! Vůdce husitského revolučního hnutí si to opravdu nezaslouží. Období husitství je jednou z nejslavnějších epizod české historie a projevem vlastenectví.

A nyní k praktickým otázkám: na těchto náměstích mají sídlo firmy a jsou zde i adresy občanů. Znamenalo by to pro ně výměnu veškerých dokladů a starosti s tím spojené. V jednom ze Severočeských měst (Meziboří) se název náměstí měnil třikrát a ohlasy obyvatel byly víc než negativní. V Žatci se již v několika případech měnily názvy ulic a reakce byly v řadě případů též negativní. Dodnes chodí pošta s adresou Pionýrů, Rudé armády apod. Jde zkrátka i o zvyk.

Myslím si že, Oskar Brázda si rozhodně zaslouží, aby po něm byla pojmenována ulice, a jsou i další takové osobnosti. Pojmenujme tak ale ulice nově vznikající, třeba na Kamenném vršku. Abychom se v budoucnu vyvarovali dalším diskusím, nazývejme ulice podle květin či stromů.

Jsem důrazně proti přejmenovávání, na prvním místě je občan a jeho komfort.

Ing. Petr Kubeš zastupitel