bývalý Dreherův pivovar Žatec

Solventní kupec není.

Kolem dokola, paní starostkou slibovaný solventní kupec nemovitostí bývalé Fruty, není. 26.7 mil. Kč z městského účtu je pryč. Pravda, máme zchátralé budovy a nevíme co s nimi. Peníze na nákladnou opravu město nemá. Podle nedávného vyjádření paní starostky, by to měla zachránit dotace. Pokud by se snad čtenáři domnívali, že město koupilo celý areál bývalé Fruty, není tomu tak. „Novodobé“ stavby jsou ve vlastnictví jiných osob. Město vlastní pouze stavby bývalého Dreherova exportního pivovaru. Co je na celém případu zajímavé, že se paní starostka u České spořitelny a.s., nezajímala o důvody, proč město po 26.06.2018 neobdrželo finální rozhodnutí, jak bylo slibováno.

Parcely, které byly součástí koupě Fruty, mají podle paní starostky „přidanou hodnotu“ a „rozvojový potenciál“. Co tím paní starostka mínila? Mínila tím, že pozemky lze využít pro výstavbu na bydlení. Podstatnou otázkou je, kdo onu „přidanou hodnotu“ či „rozvojový potenciál“ využije. Přeji si, aby město „přidanou hodnotu“, či „rozvojový potenciál“, nevyužilo. Důvod mého přání vysvětlím později. Město koupí Fruty získalo cca. 8.7 ha. pozemků. Bylo uvažováno tak, že město onomu významnému a solventnímu investorovi prodá pouze zchátralé stavby a pozemky pod nimi. A 8.7 ha. zůstane v majetku města za účelem přípravy parcel k výstavbě.

Jedním z proklamovaných důvodů, proč město musí zajišťovat rozvoj bydlení investicemi do sítí a komunikací, byl nárůst obyvatel. S nárůstem obyvatel hlášených k pobytu ve městě, souvisí větší příjem financí do rozpočtu města. Jak to ve skutečnosti s nárůstem obyvatel je? V roce 2006 bylo v evidenci obyvatel vedeno 19 431. Město do sítí na Kamenném vršku investovalo nemalé finanční prostředky, prodejem parcel se městu nevrátily. Podstatné je však to, že k 31.12.2018 poklesl stav evidovaných obyvatel města na 18 878. Nejedná se o žádný nárůst, naopak o úbytek 553 evidenčně vedených obyvatel.

Karel Krčmárik, zastupitel