„Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží“

„Teplárna s ředitelem a s finanční zátěží“, takto je nazvaný článek v Žateckém zpravodaji číslo 12, ze
dne 5. prosince 2019. „Pane redaktore“, uvedením neúplných informací lze zkreslit úplně všechno.
Citujete předsedu představenstva pana Jaroslava Hladkého, který uvedl: „ Je to další problém
minulého vedení, se kterým se musíme vypořádat“. Tím problémem, jak uvádí Žatecký zpravodaj,
bude zaplacení škody ve výši 12.0 mil. Kč bývalému dodavateli štěpky. Pan Jaroslav Hladký, možná
záměrně, možná z jiných pohnutek neuvedl, kterého předchozího vedení se problém týká. Vy sám to
neupřesňujete, přestože bylo možné se pana předsedy představenstva zeptat, které předchozí vedení
má na mysli. Ne každý, možná nikdo, se nepodívá do obchodního rejstříku, aby zjistil, které vedení
před deseti lety smlouvu na dodávku štěpky uzavřelo. Ono však ani nejde o to, kdo ji uzavřel, ale o to,
kdo ji vypověděl, protože vypovězení smlouvy je předmětem soudního sporu.
Je nutné zdůraznit, že pod pojmem „minulé vedení“, není vedení Žatecké teplárenské, a.s. (ŽT), kdy
byl předsedou představenstva Ing. Petr Šmíd. Za jeho vedení společnosti, sporná smlouva uzavřena a
ani vypovězena nebyla.
V příspěvku je opomenut fakt, že ŽT má u jistého dodavatele technologie pohledávku ze smluvní
pokuty, téměř ve stejné výši jako bude závazek z vypovězené smlouvy. Neúplné vyjádření současného
předsedy představenstva působí dojmem krytí případného neúspěchu hospodaření v letošním, či
příštím roce. Bude záležet pouze na tom, kdy ŽT z rozhodnutí soudu zaplatí, co jí bylo uloženo.

Karel Krčmárik, zastupitel