Výkladní skříň

Chrám Chmele a piva měl být výkladní skříní města Žatec. Rekonstrukce objektů přispěla k vylepšení vzhledu města a díky dobrým začátkům provozu i k většímu povědomí o Žatci. Jak už to v životě firem chodí, ředitelé, vedoucí provozu, sládkové, ale i další klíčoví pracovníci se střídají. Někdy to vede k lepšímu, někdy je tomu naopak. O příspěvkové organizaci Chrám chmele a piva CZ, p.o. (CHCHP) se dle mého soudu dá konstatovat pouze jedno. Veškeré provedené změny vedly k úpadku, což se nejvíce projevilo po dosazení Ing. Ondřeje Baštýře do funkce zastupujícího ředitele. Výsledek jeho činnosti se dostavil ve velmi krátké době. Skončilo vaření dobrého piva, protože v práci, pod jakousi záminkou ze strany zaměstnavatele, skončil kvalitní sládek. Dobré pivo mělo být a zpočátku bylo tím, co CHCHP mělo reprezentovat a také reprezentovalo.

Výsledky zastupujícího pana ředitele se dostavily bohužel jen negativní. Po městě se povídá ledacos. Třeba to, že zastupující pan ředitel to dopracoval tak daleko, že na CHCHP byla uvalena exekuce. Nevěříte? Věřte. Z účtů CHCHP bylo exekuováno 430 350,-Kč. Případně se informujte u paní starostky nebo místostarosty Špičky, určitě Vám rádi odpoví. A víte, vážení občané města Žatce, proč exekuce? Zastupující ředitel Finanční správě neodváděl DPH. Jistě si pokládáte otázku, kdo měl z pohledu svého funkčního zařazení CHCHP na starosti. Nebyl a není to nikdo jiný než pan místostarosta Špička. Vypadá to, že o ničem nevěděl. On totiž neví, kolik CHCHP v současné době dluží na sociálním pojištění a na vyměřeném penále, přestože se to stalo veřejným tajemstvím. Alespoň to tedy tvrdí. Pan místostarosta Špička, jak jsem stihl poznat, o činnosti CHCHP neví nic. „Pane místostarosto, proč nejezdí výtah ve Sladovně? „Nevím, zeptám se, pana ředitele.“ „Pane místostarosto, proč nejezdí výtah ve Chmelovém majáku?“ „Nevím, zeptám se, pane ředitele.“ „Pane místostarosto, z jakých technických důvodů, je uzavřena pasáž ve Sladovně?“ „Nevím, zeptám se… “.

Abych nezapomněl, dluh na sociálním pojištění k 31.12.2019 činil přes 3 miliony korun a sankce více než 1,2 milionu korun. Zeptal jsem se, přestože CHCHP neřídím a nekontroluji. Co na to paní starostka? Vypadá to, že také neví nic a bude se muset zeptat pana místostarosty Špičky. Byl jsem nicméně paní starostkou poučen o tom, kde bych se eventuálně měl zeptat na přesnou výši dluhu k uvedenému datu. Napadá mě jedna otázka, proč se paní starostka na onom místě nezeptá sama, aby věděla, jak „dobře“ město řídí?

Ti, kteří by částku znát měli, konkrétně paní starostka Mgr. Hamousová a pan místostarosta Špička, a já věřím, že ji znají, ji ovšem drželi v tajnosti. Pokud však o výše popisovaných problémech ve skutečnosti nevěděli, je pak otázkou, zda mohou město řídit.

O skutečném stavu věci neví ani řada radních, jak jsem mohl vyčíst z výrazu jejich tváří na jednání zastupitelstva dne 5.3.2020. Neví ani o dluhu na sociálním pojištění, výši penále a o exekuci už vůbec ne.

Poté, co bude do zastupitelstva 02.04.2020 předložen materiál, který by měl okolnosti současného marasmu CHCHP objasnit, podám Vám zprávu.

Určitě se zeptám na správném místě, z jakých peněz byly závazky uhrazeny. Jsem přesvědčen, aniž bych se ptal, že to bude z městského rozpočtu. Nechme se překvapit.

 

Karel Krčmárik, zastupitel