ZAMYŠLENÍ NAD VÝKONY

Vysvětlení pojmů.

Město Žatec – majitel klubu a sponzor                                                                                                                                                                        Místostarosta Špička – manažer sportovního klubu                                                                                                                                                Chrám chmele a piva  – sportovní klub                                                                                                                                                                        Pověřený ředitel Ing. Baštýr – trenér klubu                                                                                                                                                              Personál  – hráči klubu                                                                                                                                                                                        Zastupitelstvo města – valná hromada                                                                                                                                                            Spotřebitelé –fanoušci klubu

Kolegyní Malířovou, autorkou příspěvku, „Možná přijde i kouzelník“, jsem byl inspirován k vyhotovení příspěvku, ve kterém se snažím Chrám chmele a piva přirovnat ke sportovnímu klubu, jedno zda fotbalovému či hokejovému.  Majitel sportovního klubu a sponzor v jedné osobě, přihlíží tomu, jak jeho sportovní klub podává nestandardní výkony, výkony hodné okresní soutěže, přičemž by to měly být výkony, alespoň na úrovni národní ligy.  O výsledcích pojednává shrnutí výsledků kapitánem klubu, za roky 2016, 2017, 2018, které si dovolím vzít z obsahu příspěvku kolegyně Malířové.                                                                                 

Rok 2016 byl rokem mnoha změn ve více oblastech (personální, provozní).  Obě činnosti se však rozvíjejí a věřím, že v novém roce s příchodem nových projektů dojde k razantnějšímu rozvoji.

Rok 2017 nebyl hospodářsky úspěšným rokem. Byly však učiněny opatření (nový koncept restaurace, kvalitní pivní produkce, nový šéfkuchař a vedení restaurace), které slibují vysoký rozvoj zejména doplňkové činnosti (DČ), což se začíná momentálně ukazovat. Pozitivní je růst návštěvnosti v oblasti turismu, kdy se dostáváme ve srovnání s nejslabším rokem v historii 2013 na téměř 400 % nárůst.

Rok 2018 nebyl hospodářsky úspěšným rokem. Byla však učiněna opatření (systémová i personální), která slibují restart a změnu trendu zejména v oblasti DČ, což se již začíná momentálně projevovat.                                                                                           

Nelze přehlídnout, že trenér klubu provádí tři roky po sobě v hráčské sestavě personální změny (ne snad, že by hráče nakupoval, ale kdo ví). Majitel klubu a sponzor v jedné osobě je v klidu. Příjmy majitele a sponzora klubu jsou zřejmě nevyčerpatelné. Co tomu, jak sportovní klub funguje, říká jeho manažer, který má v popisu práce dbát na jeho správný chod. Prozatím nic, na valné hromadě kritika nad špatnými výkony klubu a trenéra nezazněla. Za opravdu dobrý vtip je možné považovat výsledek klubu, kdy trenér jeho výkonnost v roce 2017 srovnává s rokem 2013. Výkonnost stoupla o závratných 400%. Fanoušci klubu musí být na výkon trenéra a klubu opravdu pyšní. Určitě by byli pyšnější, kdyby kapitán klubu, porovnal klubový výkon s prvními čtrnácti dny po slavnostním zahájení jeho činnosti, právě s oním rokem 2017. To by byl výkon vyšší alespoň o 2 541, 65%. Možná se výsledky z prvních čtrnácti dnů po zahájení provozu klubu nedochovaly, škoda.  Co jsem tím chtěl sdělit. U každého normálního majitele a sponzora klubu to v praxi vypadá úplně jinak. Vymění se trenér, někdy i manažer. Majitel klubu a sponzor v jedné osobě je jiného názoru, trenéra a manažera ve své funkci ponechává. Příkladem pro majitele klubu by měla být fotbalová Sparta Praha, kde byl trenér vyměněný v krátké době několikrát za sebou. Uvidíme, co se bude dít, jak ve svém příspěvku píše kolegyně Malířová, poté, až se bude „lámat chleba“ za rok 2019.

                                                                                                Karel Krčmárik, zastupitel