Žatec má i svá pozitiva

Na těchto stránkách informujeme čtenáře otevřeně o dění v Žatci, proto „Žatec otevřeně.“
Ráda bych ale porušila tradici a napsala pár svých postřehů o tom, co se mi zde poslední
dobou líbí, neboť není zde vše špatné, tzn. nejsou zde jen negativa, ale i pozitiva. Prosím
nechť mě ale čtenář omluví, že nebudu vyjmenovávat vše pozitivní – výčtem bych vás asi
nudila a hlavně bych na něco určitě zapomněla. Budu psát o tom, co mě osobně zaujalo a můj
názor zcela jistě nemusí korespondovat s tím vaším, protože každý má náhled na to či ono
jiný, takže mne prosím omluvte, pokud to budete vidět jinak.

V dosahu mého omezeného akčního rádia je několik záležitostí, které považuji za dosti
zdařilé a které jistě posunují náhled na naše město směrem tam, kde ho všichni chceme mít –
k upravenému městu s bohatou historií, kde se dobře bydlí a kde se máme čím pochlubit.
Jsem čtenář, takže mne zaujala rekonstrukce knihovny na našem hlavním náměstí. Knihovna
má pěkně upravený interier lépe přizpůsobený potřebám veřejnosti, i když venkovní plášť má
z bližšího pohledu drobnější chybičky. Ale i přesto knihovna získala svou rekonstrukcí navíc
zajímavé otevřené prostranství na hradbách, odkud je velmi pěkný výhled na spodní část
města, na tzv. Podměstí a ještě dále. Pokud píši o knihovně, kousek od ní je dominanta našeho
města – radnice. Radniční budova v této době prochází rekonstrukcí a již se jasně rýsuje její
nová podoba jak zvenčí tak i zevnitř. Již nyní začíná mít pěknou barvu a i uvnitř bude
přívětivější prostředí jak pro zaměstnance, tak i pro občany. Škoda jen, že takto pěkně se
nemohou obléci do nového hávu všechny domy na náměstí. Město ale začíná pomaloučku
ožívat, některé domy se opravují, v létě jsou zde mobilní předzahrádky a také kulturní vyžití
ve středu města navzdory některým škarohlídům je již velmi pestré. Moc se mi líbí oáza klidu
uprostřed města – Kapucínská zahrada vedle kláštera. Je zde dostatek zeleně, zajímavých
rostlin a květin, na lavičce si můžeme posedět a pozorovat i nějaký ten vodní prvek či
zvířectvo. Místo se vhodně využívá i k některým kulturním aktivitám. Škoda jen, že si
budeme muset ještě nějaký ten čas počkat na revitalizaci přilehlého Kapucínského kláštera.
Moc se mi líbí objekt tzv. Mederova domu, který dá se říci „začíná vstávat z popela.“ Jedná
se středověký gotický dům na Náměstí 5. května, ze kterého toho moc nezbylo. Nadšenci ze
Spolku Mederova domu prostřednictvím evropské dotace a dalších žateckých subjektů tento
dům zachraňují a nyní ho můžeme již částečně vidět v jeho historické podobě. Pokud
odejdeme trochu dále od centrálního náměstí, můžeme narazit také na některé nové
záležitosti. Díky cyklostezce dosti ožila jindy pustá část podél řeky Ohře směrem na
Bezděkov. Já osobně mám velkou radost, že po desítkách let budeme mít nové chodníky na
Pražské ulici v okolí hřbitova. Stížností na stav chodníků zde bylo od občanů hodně, aby ne –
chodníky nebyly desítky let opravovány a chudák chodec na nich někdy šlápl jak se říká
„vedle“ či si poškodil obuv. Ale nyní opravdu budeme mít bytelné a pohodlné chodníky a k
dobré chůzi nám již jen chybí to, aby zde automobily nejezdily tak rychle a občas chodce
nepocákaly vodou ze silnice. Velice prospěšnou věcí pro občany města je tzv. Senior taxi.
Taxislužba, kterou si může občan objednat na základě splnění určitých předpokladů a nechat
se dovézt např. k lékaři, na nákup a zpět za sníženou cenu. Služba tu již dříve byla, poté byla
zrušena a opět ve vylepšené podobě slouží občanům vyššího věku k jejich spokojenosti.
Máme tu rovněž nový sběrný dvůr za městem u teplárny. Důležité je ale to, že pokud si
někdo třeba do sběrného dvora nemůže dojet nebo má odpad, který je menšího objemu, má k
dispozici sběrové nádoby na tříděný odpad rozmístěné po městě. Nemyslím tím běžný odpad
jako je papír, sklo či plasty. Myslím odpad v podobě textilu nebo elektroodpad. Na textil je
díky dalším mimoměstským subjektům více kontejnerů, ale na elektroodpad není kontejnerů
tolik, ale jsou snad dostačující. Problémem je ale to, že tyto „červené“ kontejnery jsou dosti
poškozené vandaly a mnohdy tam nelze odpad vhodit, nebo je to problematické. V souvislosti
s tímto musím také zmínit další sběrové nádoby na tříděný odpad rozmístěné po městě, které
jsou částečně zapuštěné do země, jsou to tzv. chytré odpadkové koše. Jsou nejenom praktické
– poznají, kdy jsou plné, odpad si lisují, ale také jsou i vzhledově pěkné, s kresbou města na
stěnách.

Jak jsem v úvodu psala, pozitiv ve městě je hodně a není ani mým cílem je všechny
vyjmenovávat. Musím ale zmínit i další připravované projekty, které jsou chválihodné a
městu prospěšné a já osobně je velmi vítám, protože pokud se vše podaří, město bude mít
další pěkná zákoutí a objekty. Jsou sice zatím jenom „na papíře“, ale do budoucna se Žatec
může těšit na jejich realizaci. Z mého pohledu zajímavá revitalizace městských parků, po
které občané volají již dlouho. Parky se vylepší, doplní mobiliářem a novou zelení a hlavně
se zde bude klást důraz na vodu, které je pod určitou částí města dostatek, jenom ji dobře
rozvést a využít. Připraveny jsou projekty na rozvoj bývalé vojenské věznice, PDA, divadla a
Kapucínského kláštera. Prostory zde by pak sloužily k bydlení, kultuře, vzdělávání,
odpočinku a sdružování různých zájmových skupin. Zajímavý je nedávno představený projekt
na revitalizaci městských hradeb okolo celého středu města. Pokud by vyšla realizace
projektu, občanům se nabídnou nové pohledy na město i z města do blízkého okolí, nové
odpočinkové zóny a otevřou se nová místa na hradbách dříve nepřístupná. Líbí se mi stará tzv.
Lüdersdorfova vila vedle bývalých papíren u Lidlu. Neorenesanční vila z 2. pol. 19. st. má
svoji historii spojenou s výrobou papíru ve městě a jistě bude dobrou věcí vrátit jí její
původní vzhled a vhodně ji využít, aby sloužila občanům města.
Jak jsem již zmínila, nejsou v Žatci jen negativa, ale i pozitiva. Ano, je co zlepšovat, ale
můžeme se i z mnoha nových věcí těšit. Buďte kritičtí, ale i optimističtí. Jak se nyní říká, vše
je o penězích, ale také o lidech, kteří jsou ochotni něco dělat. V Žatci je snaha něco řešit a
změnit ve prospěch občanů. Sice se někdy také něco zcela úplně nepovede, ale dobrých věcí
je tu spousta a já jsem za ně ráda, protože se tak naše město stane o další kousek lepším a
přívětivějším pro své obyvatele i návštěvníky.

Ivana Malířová, zastupitelka Žatce